Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Minnesord

Dela

En trofast medarbetare till vila

Torsdagen den 19 december somnade Anne-Marie Engdahl in i dödens sömn, i en ålder av 94 år och 297 dagar, omgiven av två av sina barn. Under 18 år var hon anställd som medarbetare i Bibelbrevskolan.

Anne-Marie föddes den 25 februari 1925 i Stockholm. Hon växte upp som enda flickan bland sina tre bröder i pastorsfamiljen Alfred och Anna Anderssons hem. Anne-Marie döptes till Jesus Kristus av sin far den 21 maj 1938 och blev medlem i Stockholms församling dit familjen återvänt något år tidigare.

Att växa upp i en pastorsfamilj på den här tiden innebar mycket flyttande. I Anne-Maries fall så var det mellan många städer längs norrlandskusten, från Malmberget i norr till Sundsvall i söder. Efter att hon mött sitt livs stora kärlek i Ruben, och gift sig med honom i juni 1949, så fortsatte flyttandet då även han arbetade som pastor i olika städer i Götaland. Men 1968 fick Ruben en tjänst i Göteborg som ledde till att man förblev bosatta där resten av livet.

Att vara pastorsfru innebar mycket frivilligt arbete. I Anne-Maries fall handlade det om att ställa upp som värdinna och bjuda hem människor som Ruben skapade kontakter med till samtal och måltider. Därtill kom hennes musikaliska gåva väl till pass. Otaliga är de gudstjänster och evangeliska möten där hon förhöjt upplevelsen genom att spela piano eller orgel. Under en rad år var hon också församlingens kassör i Göteborg. Anne-Marie beskrivs av dem som kände henne bäst som en mycket trofast person.

Anne-Marie och Ruben fick tillsammans fem barn. 1971, när barnen vuxit upp, fick Anne-Marie anställning på Bibelbrevskolan där brodern Gösta Wiklander då var verksamhetsledare. Anne-Marie gick i pension från denna tjänst tillsammans med maken Ruben hösten 1989, som de sista åren lett arbetet med Hoppets Rösts Bibelbrevskola. De fick sedan många år tillsammans tills Ruben somnade in i döden 2 maj 2018.

Barnen Lars, Leif, Elisabeth, Alf och Janne och deras familjer har nu förlorat både Ruben och Anne-Marie och vi delar deras sorg och saknad.

Begravningen kommer att ske i Kvibergs kyrkogård den 13 januari kl 09:30. Ge gärna en gåva till minne av Anne-Marie till ADRA Sveriges minnesfond, se adra.se.

Anne-Maj Sandström/Rainer Refsbäck