Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

En inbjudan att påverka
Dela

En inbjudan att påverka

Vi har tidigare berättat om den globala medlemsundersökningen som Adventistsamfundet genomför vart femte år. Här berättar divisionssekreteraren varför undersökningen är viktigt och har betydelse för samfundets verksamhet i vår del av världen liksom i övriga.

Här kommer en sista uppmaning och inbjudan att påverka Adventistsamfundets verksamhet genom att besvara enkätundersökningen Global Church Membership Survey 2022 (GCMS 2022). Hittills har 150 svar kommit från Adventistsamfundets medlemmar i Sverige (sant i början av denna vecka). För att resultatet ska kunna användas isolerat i Sverige behövs minst 200 svar. För hela divisionen krävs motsvarande 2 000 svar. Resultaten från den senaste GCMS-undersökningen som genomfördes 2017 gav värdefulla insikter som gav vägledning för hur vår region utformade planeringen för missionsuppdraget och lärjungaskap.

"GCMS 2017-2018 visade att adventisterna i vår region har en riktigt stark biblisk grund för sin tro, i jämförelse med andra regioner", säger pastor Róbert Csizmadia, divisionssekreterare. "Den visade särskilt hur starkt de tillämpar bibliska principer i sitt dagliga liv, vilket är särskilt betryggande." Adventisterna i vår region har också ett "starkt stöd för adventisternas centrala läror som treenigheten, äktenskapet, de dödas tillstånd och skapelsen, för att nämna några. Det finns också en stark och levande personlig tro som är verksam hos våra medlemmar".

Men undersökningen som genomfördes 2017-2018 lyfte också fram områden som ger anledning till oro. "Många medlemmar var oroliga för att ungdomarna inte är tillräckligt engagerade eller deltar tillräckligt mycket i kyrkans liv och tjänst", reflekterar Csizmadia. "Som svar på denna oro genomfördes ytterligare två undersökningar och resultaten publicerades: The Beliefs and Practices of Adventist Adolescents och The Beliefs and Practices of Adventist Young Adults. Detta illustrerar hur de uppgifter som undersökningen ger används för att vägleda kyrkan där det är som viktigast: för att hjälpa oss att förstå och betjäna den yngre generationen."

Undersökningen kastade också ljus över det missnöje som vissa medlemmar känner med sin församling eller med pastorernas kvalifikationer. "Även om det kan finnas många orsaker till detta har divisionen sedan undersökningen 2017-2018 tagit djärva steg för att omstrukturera pastorsutbildningen", säger Csizmadia. "Divisionen har gått i spetsen för insatser för att göra den lokala församlingen behovs- och serviceorienterad, med förhoppningen att skapa levande och livskraftiga kyrkor vars positiva inflytande når inte bara medlemmarna utan även deras samhälle."

Varför ska jag delta?

En undersökning är en ögonblicksbild, eller en röntgenbild av det nuvarande tillståndet som bara är giltig under en viss tid. Och precis som vi vill hitta och förkunna "den närvarande sanning" i varje tidsålder, vill vi också kunna se den "närvarande verkligheten". GCMS är ett viktigt verktyg för att hjälpa oss att fånga upp denna verklighet och som svar på detta utveckla relevanta åtgärder som gör oss till en bättre gemenskap och ett bättre vittne för Jesus.

Hur lång tid tar det att fylla i enkäten?

Det tar cirka 45 minuter att fylla i enkäten. För vissa kortare tid, för några längre

Var hittar jag undersökningen?

Här på de vanligaste språken i våra svenska Adventkyrkor:

När är tidsfristen slut?

Tidsfristen för att fylla i enkäten är den 31 oktober 2022.

TEDnews