Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Ekonomichef slutar

Arnold Wittman slutar som ekonomichef för Adventistsamfundet.

Samfundsstyrelsen beslutade vid sitt ordinarie höstsammanträde den 22 september att skilja Arnold Wittman från uppdraget som ekonomichef för Adventistsamfundet. Skälet är en situation som utvecklats under några år för Arnold personligen och som handlar om den affärsverksamhet han drev innan han blev vald till ekonomichef vid unionsmötet sommaren 2017.

Samfundsstyrelsen och samfundsledningen är mycket ledsna över den uppkomna situationen. Vi är samtidigt tacksamma för all den tid och kraft som Arnold har ägnat att leda Adventistsamfundets ekonomifunktion. Han har gjort ett gott arbete.

Nu kommer samfundets valberedning att kallas samman för att leta efter och föreslå en ny ekonomichef för samfundsstyrelsen att fatta beslut om.

Frågor riktade till ekonomichefen ska tillsvidare riktas till missionsföreståndaren Bobby Sjölander eller missionssekreteraren Rainer Refsbäck.

Bobby Sjölander
Missionsföreståndare