Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Ung

Dela

Ekebyholmsskolan upplever bönesvar

När Ekebyholmsskolan hade upprop inför höstterminen den 18 augusti visar det sig att alla grundskolans klasser F-9 är fullsatta, och barn köar för att komma in i flera av dessa. Skolan har ett gott rykte i bygden och många familjer är angelägna om att få in sina barn.

– Vi är glada att vi kunna ersätta alla som tog studenten med nya gymnasielever, berättar rektor Yvonne Löfgren. Gymnasiet är därför lika stort som förra året.

Elever från Åland och USA går också på Ekebyholmsskolans gymnasium i år och man fortsätter att arbeta för att stärka gymnasiets attraktionskraft.

Som tidigare berättats i Missionären så påbörjades i våras ett förnyelsearbete med internatet i fokus. Rektor Yvonne Löfgren har som mål att stärka skolans adventistidentitet och internatet är den del av skolans verksamhet som är särskilt lämpad för en helhetssyn på människan – huvud, hand och hjärta.
För att uppnå detta beslutade skolstyrelsen om ytterligare en heltidstjänst som kan fördelas efter behov. Adventistsamfundet har dessutom förlagt en ettåringstjänst på skolans internat bl.a. för att planera meningsfulla aktiviteter under sabbatseftermiddagarna.

Helena Doss kommer att börja som husmor tillsammans med husfäderna Gunnar Karlsson och Mattias Kauhanen. Liane Edlund kommer att ha en del av sin tjänst som internatledare med fokus på att utveckla internatet för framtiden. Julia Tefler från Norge kommer att vara ettåring på internatet med fokus på fritidsaktiviteter. Roy Doss kommer att tillsammans med Liane Edlund vara skolkaplan och även undervisa Bibellinjen.

Skolans ledning vill tacka för alla förböner och uppmana till fortsatt förbön. För era böner ger resultat!

Missionären/Liane Edlund kaplan och internatledare