Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Ekebyholmsskolan behöver en Ettåring / aktivitetsledare!

Det händer spännande saker på Ekebyholmsskolans internat. Det görs en nysatsning på flera sätt och bland annat så planerar man för att organisera fler aktiviteter på fritiden.

Därför behövs du! En Ettåring som kan vara en del av internatteamet och jobba speciellt med att planera och genomföra olika fritidsaktiviteter. Detta gäller både andliga aktiviteter, t.ex. på sabbatseftermiddagarna, och andra fritidsaktiviteter vid olika tillfällen. Du får också vara med och jobba med den övriga internatpersonalen och assistera dem i arbetet som husförälder.

Du som är intresserad av en sådan ettåringstjänst är välkommen att kontakta skolans rektor eller någon av oss på samfundskontoret. Du behövs! Må Gud välsigna dig när du ber om och tänker igenom detta.

Vi hörs!!

Bobby Sjölander missionsföreståndare och skolstryrelsens ordförande

Telelfon:

0175-759 50 Ekebyholmsskolan
08-545 29 770 Samfundskontoret