Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Ekebyholms gymnasium kämpar på

Under våren när ansökningarna till Ekebyholmsskolans gymnasium väntades komma in, fanns en stor oro för hur många elever som skulle välja skolan.

Redan vid unionsmötet 2009 uttryckte rektor Yvonne Löfgren farhågor för den trend hon ser att färre adventistfamiljer väljer Ekebyholm för sina ungdomar.

Trenden bekräftades dock även denna höst. Gymnasiet har i år 29 elever vilket på den positiva sidan bidrar till en närhet och synlighet i klassrummet som få gymnasieskolor kan erbjuda. Samtidigt är det långa köer av föräldrar i kommunen som vill ha sina barn i Ekebyholms grundskola, som i år har 219 elever.

 

– Många adventistföräldrar ute i landet är kanske inte medvetna om det goda rykte som Ekebyholm har idag, berättar Yvonne. Medan trycket på grundkolan är stort från orten, så är gymnasiet och internatet på ett särskilt sätt en angelägenhet för oss adventister i hela Sverige.

 

När barnen kommer upp tonåren blir nätverksbyggandet allt viktigare inför vuxenlivet och man kommer in i en fas i ens tro och övertygelse som påverkas alltmer av vänner och jämnåriga. Här har Ekebyholmsskolan en viktig funktion för samfundets och församlingarnas framtid.

 

– Jag förstår känslan hos många föräldrar som är angelägna om att få ha barnen hemma så länge som möjligt, säger Yvonne som samtalat med många adventistfamiljer om de möjligheter som Ekebyholm ger. Det är en uppoffring, men se det som en gåva till ditt barn om än bara för ett år.

 

När barnen senare börjar sina högskolestudier eller flyttar till annan ort för arbete, då är nätverket av kamrater från Ekebyholmstiden viktigt för att behålla kontakten med församlingen. För att inte tala om utbildningen med en kristen grundsyn och adventistidentitet som Ekebyholm kan erbjuda genom många andliga aktiviteter och skolkaplanen.

 

– Vad kan vi göra för att skolan ska bli något som vi alla känner för? frågar sig Yvonne. Vilka blir konsekvenserna om vi måste lägga ner gymnasiet? Någon föreslog att vi borde göra det och satsa på folkhögskola eller bibellinjen istället, men då glömmer man att skolans alla delar hänger ihop. Utan gymnasium blir det svårt att hålla ett internat, då påverkas möjligheterna att driva den övriga skolverksamheten, än mer en bibellinje eftersom de flesta bibellinjeeleverna kommer direkt från Ekebyholms gymnasium.

 

Rainer Refsbäck