Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Divisionsledare och uppdaterade läror

Under måndagen och tisdagen diskuterades och beslutades i frågor om läror. Nya och nygamla ledare valdes på olika poster i Generalkonferensen och divisionerna.

Under måndag eftermiddag valdes Rafaat Kamal att fortsätta leda den Transeuropeiska divisionen, liksom ytterligare 12 tidigare och nya ledare för de övriga divisionerna. Rafaat tog över ledarskapet efter Bertil Wiklander som gick i pension, för ett år sedan. Han har under detta år arbetat för att skapa ett strategiskt ramverk för de kommande 5 åren i divisionen. Under torsdagen kommer de övriga ämbetspersonerna och avdelningsledarna att nomineras och väljas.

Efter valet underströk pastor Kamal att detta inte är någon semesterresa. "Jag vet en sak med säkerhet. När vi återvänder hem så har vi massor av arbete att göra." Men han är glad att han inte är ensam. "Alla medlemmar är Kristus ambassadörer" till den grad att han ser ett behov för omorganisation för att fokusera resurserna till församlingarnas nivå. "Allt vi gör måste ses genom missionsuppdragets glasögon", avslutade han. En videointervju kan ses här.

Måndagen var också vigd till att gå igenom de många både redaktionella och betydande ändringsförslagen i Adventistsamfundets tro och lära. Ändringsförslagen till tre-fyra läropunkter diskuterades grundligt innan de återremitterades för ytterligare ändringar. Två läropunkter nr 6 & 8 som berör skapelsen var två av dessa.

Ett växande bekymmer har varit att tanken på teistisk evolution börjat göra intrång bland bibeltroende kristna, även adventister. Några förtydliganden föreslogs för att försöka undvika detta.

Den uppdaterade texten på svenska kan komma att se ut så här, notera svårigheten att få den nya formuleringen "He created the universe, and in a recent, six-day creation..." att fungera på svenska. Alla förslag på en bättre översättning tages tacksamt emot...

Gud har i Bibeln uppenbarat en tillförlitlig och historisk beskrivning av sitt skapande. Han skapade universum och, under en senare sexdagars skapelse, gjorde Herren ”himlen och jorden och havet och allt vad de rymmer” och vilade den sjunde dagen. Därför gjorde han sabbaten till ett evigt minnesmärke över det verk han hade gjort och fullbordat under sex verkliga dagar som tillsammans med sabbaten utgör samma tidsperiod som vi idag kallar en vecka. Den första mannen och kvinnan skapades till Guds avbild som kronan på skapelseverket. De fick makt över jorden och ansvar att vårda den. När världen var färdig var allt ”mycket gott” och vittnade om Guds härlighet.
Källa: 1 Mos. 1-2; 2 Mos. 20:8-11; Ps. 19:1-6; 33:6, 9; 104; Jes. 45:12, 18; Apg. 17:24; Kol. 1:16; Heb. 1:2; 11:3; Upp. 10:6; 14:7.

I stort sett godkändes i övrigt de ändringsförslag som fanns, men vi återkommer med den slutliga texten när den fullständiga texten finns publicerad.

Rainer Refsbäck