Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

}
Dela

Diskriminerande lag återinförd i Ungern

Kampen för att återfå samfundets juridiska status i Ungern fortsätter, trots de uppmuntrande nyheterna som kom i slutet av förra året då författningsdomstolen avslog landets kontroversiella kyrkolag.

Innan författningsdomstolens avgörande riskerade fler än 300 minoritetsamfund – bland dem Adventistsamfundet – att förlora sin officiella juridiska status i Ungern den 1 januari. Därefter skulle man tvingas genomgå en invecklad ansökanprocess om att återfå statusen.

Men efter nyåret står dessa kyrkor och samfund inför i princip samma situation.
Landets författningsdomstol upphävde kyrkolagen enbart av tekniska skäl. Den 30 december återkom det ungerska konservativa majoritetspartiet med i praktiken samma lagförslag till parlamentet och fick med "lätthet" igenom förslaget som blev lag den 1 januari, säger Dwayne Leslie, Adventistsamfundet internationella lagrådsrepresentant i Washington, DC.

Ungerns parlament hävdar att lagen är nödvändig för att sålla bort företag eller privatpersoner som utger sig för att vara kyrkor bara för att komma åt de rättigheter och privilegier som det innebär. Dessutom vidhåller majoritetsregeringen att lagen inte begränsar religionsfriheten. Den "förbjuder" inte gudstjänst enligt någon trosriktning, skrev ungerns minister för regeringskommunikation Zoltan Kovacs nyligen i en debattartikel i Wall Street Journal.

Kovacs menar att lagen bara beskriver hur kyrkorna kan få officiellt erkännande "om de visar sig vara tillräckligt populära". En förutsättning är att en kyrka kan visa på en flera decennier lång historia i landet och har fler än 1000 medlemmar.

Den ungerska regeringen "anstränger sig för att förklara för det internationella samfundet att detta inte är en fråga om mänskliga rättigheter", sa Ganoune Diop, Adventistsamfundet internationella representant i FN.

"Situationen i Ungern är mycket komplex, och flera frågor står på spel, från ekonomiska till rättsliga och lagstiftande – och som en front inför dessa, religionen. Regeringen ser avregistrering av kyrkor som ett delsvar på de enorma utmaningar landet står inför", säger Diop.

Vissa experter har till och med förutspått ytterligare konjukturnedgångar för Ungerns del, tillade han.

"Vi måste uttrycka vår oro över avregistreringen av kyrkorna, men vad vi än säger om situationen i Ungern så måste vi vara förståndiga och lyhörda för Ungerns situation och suveränitet", säger Diop.

Många av de internationella religionsfrihetsförespråkarna hävdar att oavsett landets inre strider, så ställer kyrkolagen legitima religiösa organisationer inför orimliga utmaningarna.

"Nu har vi inte bara en saklig norm för vad som utgör en kyrka, men vi behöver också stöd från två tredjedelar av parlamentet för att återfå vår officiella status som trossamfund, och det är problematiskt", säger Leslie.

För närvarande har 82 av de cirka 300 minoritetsreligioner som avregistrerats ansökt om att få tillbaka sin officiella status, bland dem Adventistsamfundet, säger samfundsledare i Ungern.

Religionsfrihetsanalytiker menar att bestämmelserna i den nya lagen tyder på att de kyrkor som redan ansökt om förnyad status inte kommer att uppleva en lucka när det gäller det officiella erkännandet. De kommer att behålla sin tidigare status medan deras ansökan behandlas i parlamentet.

Parlamentsledamöter har indikerat att de kommer att fatta ett beslut i slutet av februari. Samfundsledare i Ungern rapporterar att "kommunikationen med regeringen" tyder på att Adventistsamfundet kommer att återfå sin officiella status som trossamfund.

"En positiv förbättring i den nya lagen är att den inte förbjuder trossamfund att använda sig av begreppet 'kyrka', även om de inte skulle godkännas av parlamentet", säger Ócsai Tamás, Adventistsamfundets unionsordförande i Ungern. Samfund och kyrkor som parlamentet inte ger officiellt erkännande kommer att få status som "religiös förening", sade han.

"Förhoppningsvis kommer en del kyrkor i Ungern – inklusive Adventistsamfundet som har varit verksamt i landet i mer än ett århundrade – att få ett positivt svar [nästa månad]", säger John Graz, religionsfrihetstalesperson för Adventistsamfundet internationellt.

"Vi uppmanar alla troende att be för religionsfriheten i Ungern så att vårt samfund och andra kan fortsätta att arbeta till gagn för nationen precis som förut", säger Graz.

Adventistsamfundets ledare i Ungern och samfundets Transeuropeiska division kommer att fortsätta att noga övervaka situationen, tillsammans med samfundets internationella religionsfrihetsförespråkare.

Elizabeth Lechleitner / ANN / Rainer Refsbäck