Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Digitala träffar framöver
Dela

Digitala träffar framöver

När ungdomsavdelningen och andra avdelningar i samfundet planerar för våren kommer alla riksträffar under våren fram till och mars att ske digitalt.

Ungdomsavdelningen har upplevet särskilda utmaningar med sin planering av barn-, tweens och tonårsverksamhet med träffar och aktiviteter. Vi har hoppats kunna genomföra saker på sikt, men så har smittläget förändrats och det planerade fått ställas in. Till mångas besvikelse, givetvis - både barnens och ungdomarnas, men också för alla som planerat och bett. Därför önskade ungdomsledarna att vi försöker hitta ett annat sätt att angripa corona!

Avdelningsrådet samtalade om detta härom dagen och beslutade att alla riksarrangemang - oavsett samfundsavdelning - ska ske digitalt till och med mars. Vi får ta ställning vid ett senare tillfälle om fortsättningen därefter. På det här sättet blir det både lättare att planera och genomföra något som går att genomföra och inte behöver ställas in och göra någon besviken.

Detta beslut hindrar inte att det kan planeras för och genomföras regionala träffar beroende på hur smittläget ser ut i aktuell region.

Vi fortsätter att be att pandemin ska nå ett snart slut och att församlings- och samfundslivet åter kan bli fysiskt och nära - på något sätt.

Rainer Refsbäck missionssekreterare