Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Aktuellt

Det kristna uppdraget fortsätter trots corona
Dela

Det kristna uppdraget fortsätter trots corona

Informationen uppdaterad 2020-05-13 (fet stil nedan). Coronaviruset COVID-19 har på allvar bitit sig fast i hela världen. Adventistsamfundet vill uppmana till lugn och åtgärder som bygger på saklig information och samtidigt påminna om att vårt uppdrag att sprida evangelium inte tar paus. Vi måste bara hitta andra sätt!

Se senare publicerade artiklar om hur vi hanterar covid-19situationen i våra Adventkyrkor här:

Myndigheternas åtgärder ska följas

Adventistsamfundet följer utvecklingen av situationen och är inställd på att följa de rekommendationer som ges och de åtgärder som vidtas av myndigheterna. Informationen och rekommendationerna från myndigheterna ändras dag för dag. Sedan 10 mars har Folkhälsomyndigheten uppgraderat risken för samhällspridning av coronaviruset till "mycket hög". Allmänna sammankomster och offentliga tillställdningar med över 500 personer är förbjudna i hela landet sedan 11 mars. I lagens innebörd för "allmän sammankomst" ingår också "sammankomster för religionsutövning". Den 27 mars beslutade regeringen att förbjuda allmän sammankomst med fler än 50 personer. 1 april gick Folkhälsomyndigheten ut med nya allmänna råd som alla verksamheter i Sverige är skyldiga att iaktta för att hindra smittspridningen. Dessa råd innebär bl.a. att föreningar bör skjuta upp sina årsmöten, och även privata tillställningar som bröllop och fester skjutas på framtiden. Inför skolavslutningarna säger både Skolverket och Folkhälsomyndigheten att när man firar studenter eller skolavslutningar ska man inte bjuda hem eller delta i fester eller samlingar med människor som man inte umgås med dagligen.

UD har den 13 maj förlängt avrådan från ickenödvändiga resor till utlandet till den 15 juli. Även inrikesresor avråds när det gäller resor utanför regionerna. I regeringens pressträff sa statsministerna att resor som motsvarar en till två timmar med bil från hemorten kan genomföras under vissa förutsättningar. Risken för smittspridning beror på hur man tar sig dit, vem man umgås med på plats och hur man rör sig. Fortsatt gäller förbudet mot allmän sammankomst över 50 personer.

Sakkunniga på Folkhälsomyndigheten har svarat på tidningen Dagens frågor angående sommarläger och andra kyrkliga samlingar under sommaren och slutsatserna är att man inte ska arrangera läger eller andra samlingar där man blandar människor från olika delar av landet, även om det rör sig om under 50 personer. Barnläger kan ordnas om det rör sig om barn från samma ort som i normala fall även i skolan har haft daglig kontakt, förutsatt att alla andra regler kring antal och hygien följs.

Folkhälsomyndigheten har intensifierat sina uppmaningar att personer över 70 år och personer med underliggande sjukdom (som exempelvis hjärt- och kärlsjukdom och lungsjukdom) ska avstå från sociala kontakter, undvika kollektivtrafiken och att handla i butiker, apotek och mataffärer och vistas på allmänna platser. Reseförbud till och från utlandet gäller till 15 juni, men kommer med all sannolikhet att förlängas. Även onödiga resor inom landet avråds. 16 mars uppmanades alla som kan att arbetar hemifrån. 17 mars rekommenderas gymnasier och eftergymnasiala utbildningar att övergå till distansutbildning så att studenterna är hemma och förberedelser görs för att även grundskola och förskola ska stängas.

Hur ska vi agera i församlingen?

Adventistsamfundet har redan fattat beslut om att ställa in/skjuta upp samfundsarrangemang som förutsätter att man reser från olika delar av landet. Dessa finner du i kalendern vartefter ny information och nya beslut fattas. Sommarens läger på Västeräng har ställts in sedan den 5 maj. Istället kommer ungdomsavdelningen att erbjuda Sommarläger Online för alla åldrar – längsta lägret någonsin, pågår hela sommaren! De som har bokat och betalat för läger för länge sedan får givetvis pengarna tillbaka när nu beslut är fattat!

Om församlingen kan tänkas få fler än 50 gudstjänstbesökare så bör församlingen i förväg ställa in samling i kyrkan. Har man ändå öppet för gudstjänst, måste man avvisa eventuella besökare utöver de tillåtna 50. I väntan på eventuella ytterligare restriktioner från myndigheterna är det upp till församlingarna att mötas och fira gudstjänst eller att besluta om man ska stänga. Församlingen bör i sina beslut om samlingar väga in om man räknar med gudstjänstbesökare som tillhör riskgrupper (exempelvis, äldre personer, personer med vissa grundsjukdomar, sjukvårdspersonal) eller väntar sig att besökare kommer resande långt ifrån. Men under alla omständigheter ska nära social kontakt (kramar, handskakning, se nedan) och gemensamma måltider i kyrkan undvikas (familjevis kan man äta egen medtagen mat). Herrens måltid bör skjutas fram till en tidpunkt då inte hög smittrisk råder.

Församlingsledare och anställda bör sätta sig in i och förbereda sig för vad det innebär för församlingen att upphöra med samlingar och sammankomster. Vi vill uppmuntra diakoniverksamheten i församlingarna att planera för hur man kan stötta församlingens äldre och/eller ensamma genom regelbunden telefonkontakt (besök avråds) och hjälp att t.ex. kunna följa gudstjänst via internet (en enkel guide finns att ladda ner längst ner).

Tänk på att stötta församlingens äldre medlemmar!

Planera för möjligheten att ha bibelstudier och bönemöten i grupp via Skype, WhatsApp eller Zoom.us (deras Basic videokonferenstjänst är gratis och fungerar både på dator och smart telefon) och att alla intresserade medlemmar/besökare vet hur de kan delta. Samfundets anställda har tillgång till ett videokonferenssystem som också kan användas. Ekebyholms Adventkyrka har under våren direktsänt bibelstudium och gudstjänst (se adventistplay.se). Efter midsommar kommer bibelstudium och gudstjänster att fortsätta sändas, men då i förinspelad form fram till mitten av augusti, då direktsändningarna återupptas.

Blir det aktuellt att inte hålla gudstjänst eller andra samlingar är det bra att det finns någon ansvarig på plats i kyrkan som kan ta emot eventuella besökare som inte blivit informerade, istället för en lapp på en låst dörr. Det blir ett tillfälle att stilla eventuell oro eller till förbön. Att inte hålla gudstjänst eller bjuda in till andra större möten, betyder inte att kyrkan måste vara stängd för den som inte har någon annanstans att ta vägen. Inget hindrar att den som önskar kan få möta en medmänniska i kyrkan även om det inte är någon gudstjänst.

Bryta smittkedjor

Under alla omständigheter är följande enkla förhållningsregler viktiga att följa för att hjälpa till att bryta smittkedjorna och inge lugn och förtroende hos den som är orolig:

 1. God handhygien, tvätta händerna ofta med tvål och vatten, komplettera med handsprit – peta inte i mun, näsa eller ögon.
 2. Nys och hosta i armvecket och håll avstånd till andra om du är det minsta förkyld.
 3. Visa hänsyn och hälsa inte på andra genom att ta i hand eller kramas. Håll avstånd, hälsa t.ex. genom att lyfta upp din hand eller lägga handen på hjärtat (eller något annat av de hälsningssätt som sprids).
 4. Känner du symptom som feber, hosta eller svårighet att andas, även lättare förkylningssymptom, stanna hemma! Gå inte till kyrkan eller till andra ställen där människor samlas.
 5. Behöver du vård, ring vårdguiden 1177 innan du besöker en vårdgivare. Är du akut sjuk ska du ringa 112. Söker du inte vård utan information, ring informationslinjen 113 13 istället så att du inte bidrar till telefonköer för dem som verkligen behöver sjukvård.
 6. Följ i övrigt de rekommendationer som ges av hälsomyndigheter och undvik ryktesspridning och dela inte mirakelkurer och tveksam information på sociala medier. Folkhälsomyndigheten är den myndighet i Sverige som har ansvar för information i situationer som den här. Vårdguiden 1177.se har också råd som kan gälla regionalt och lokalt. Krisinformation.se ger också råd och tips om hur du klarar dig hemma på ett bra sätt om det skulle krisa sig.

En frid som inte världen kan ge

Den ständiga och allt intensivare rapporteringen om smittspridningen ger värdefull information men kan också skapa oro och rädsla för att bli smittad. Denna rädsla och oro ska tas på allvar, men samtidigt vill vi inte att rädslan tvingar fram hänsynslösa beteenden, panik och åtgärder som är verkningslösa. Som kristna vill vi inte heller att oroligheterna i vår omvärld ska hindra eller styra vårt uppdrag. Snarare tvärtom, det är nu vi behöver se mer i våra liv av den omsorg och kärlek som vår Herre Jesus visade människor som var orörbara i en tid som ingav rädsla och oro. Vi behöver på ett tryggt och hänsynsfullt sätt hjälpa människor att bryta isoleringen och att se att Gud har en plan och är kärleken i en värld som inte är sig lik. Vi kan dock behöva hitta nya kreativa sätt att visa detta på.

 • Börja skriva riktiga brev till personer som är ensamma och håller sig hemma pga risken att smittas.
 • Skapa ett samtalsschema där du och några andra i församlingen ser till att församlingens alla äldre eller dina grannar får daglig telefonkontakt med någon - glöm inte medlemmar som sällan kommer till kyrkan.
 • Gå och handla till någon äldre eller sjuk som på grund av smittorisken inte själv kan ta sig till affären.
 • Har du någon idé du vill dela med dig? Kontakta info@adventist.se så lägger vi kanske ut den här.

Jesus sa: "Jag lämnar frid efter mig, min frid ger jag åt er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte ängsliga!" (Joh. 14:27, NuBibeln)

Rainer Refsbäck
Missionssekreterare

 

Församlingar som håller stängt:

Följande församlingar har beslutat att man inte kommer att samlas till gudstjänst eller andra större sammankomster tills vidare (se deras hemsidor för ytterligare information):

 • Borlänge Adventkyrka
 • Borås Adventkyrka
 • Ekebyholms Adventkyrka (endast medverkande i streaming rekommenderas närvara)
 • Jönköpings Adventkyrka
 • Adventkyrkan i Linköping
 • Malmö Adventkyrka
 • Norrköpings Adventkyrka
 • Nyhyttans Adventkyrka
 • Osby Adventistförsamling
 • Stockholms Adventkyrka
 • Stockholms finska Adventkyrka
 • Stockholms spanska Adventkyrka
 • Umeå Adventkyrka
 • Uppsala Adventkyrka
 • Adventistkyrkan i Värmland
 • Växjö Adventkyrka
 • Örebro Adventkyrka

 

Gudstjänst hemma

Är man en familj eller kan bjuda hem någon (om det är att rekommendera) så kan man hålla bibelstudium och gudsjänst hemma. Utgå från behoven och åldern på alla som är med. Gör det enkelt, utnyttja kreativa aktiviteter tillsammans med Bibeln - varför inte någon av texterna i Bibelläsningsplanen för dagen? (Se kalendern med texter här!)

För den som är ensam eller bara två eller tre, finns möjlighet att följa direktsänt bibelstudium och gudstjänst från Ekebyholms Adventkyrka kl 10:00 varje sabbat, även under denna kris: adventistplay.se (klicka på fliken "LIVE"). Från den 2 maj kommer även Borås Cafékyrka att sända en gudstjänst kl 15:00 varje sabbatseftermiddag från adventistplay.se. Där finns också predikningar i arkiv från flera församlingar, dokumentärer och annat material. På hopechannel.se finner du också många intressanta program. Passa på att upptäcka vad adventist media arbetar för att göra tillgängligt på svenska.

Ekebyholm direktsänder även ett interaktivt bibelstudium, där du kan komma med kommentarer i kommentarsfältet vid livesändningen. Man kan också ta del av Hope Sabbath School som en fin möjlighet att delta i bibelstudium. Har du svårt att hänga med på engelska så finns en hygglig svensk text som översätts automatiskt om du ändrar inställningarna (slå på textningsfunktionen nere till höger i videobilden och välj sedan inställningsfunktionen intill och väl automatisk översättning till önskat språk).

För barnen finns många olika aktiviteter att ta del av. Allt har samlats här i en "HemmaKyrka". HopeChannel.se:s Bibeltankar för barn har olika aktivitetsblad med tillhörande poddar, bl.a. om de tio budorden. Bibelkul-material för alla åldrar finns att ladda ner i sin helhet, med många förslag på aktiviteter och pyssel som förhöjer uppelvelsen av Guds ord.