Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Nyheter

Dela

Desert Flower Center

Den 6 februari är internationella dagen mot kvinnlig könsstympning. Adventistsjukhuset Waldfriede i Berlin hjälper offer för kvinnlig könsstympning. Här intervjuas dr Cornelia Strunz som leder arbetet.

I samarbete med hjälporganisationen "Desert Flower Foundation" som grundades i Wien av en före detta fotomodell, Waris Dirie, öppnade adventistsjukhuset Waldfriede i Berlin ett unikt centrum som hjälper offer för kvinnlig könsstympning, Desert Flower Center, den 11 september 2013. Waris Dirie från Somalien blev själv ett offer för kvinnlig könsstympning när hon var fem år gammal. Som internationell aktivist vill hon väcka uppmärksamhet kring könsstympningsritualen. Hennes bok Desert Flower från 1997 kom ut som film år 2009.

Waldfriede sjukhus är det första och enda europeiska sjukhus som tar ett helhetsgrepp om problemen som stympningen medför. ”Sedan vi öppnade i september 2013 har fler än 600 kvinnor sökt hjälp,” berättar läkaren Cornelia Strunz, medicinsk koordinator för Desert Flower Center som här har tagit sig tid att svara på våra frågor.

Vad är viktigast att göra för att nå målet (noll tolerans) med den här dagen? Ni hjälper som professionella, men vad kan vi som vanliga individer göra för att få ett slut på kvinnlig könsstympning?

Det viktigaste i kampen mot kvinnlig könsstympning är kunskap, att barn får gå i skolan i sina hemländer.

Sedan är det viktigt att göra allmänheten känslig och uppmärksam på problemet och att information om kvinnlig könsstympning tillhandahålls och utvecklas vidare interdisciplinärt. Det behövs kompetensutveckling för yrkesverksamma som kommer i kontakt med kvinnlig könsstympning. Waldfriede ingick ett samarbete med kommunens familjecentrum och Terre des Femmes (en organisation för kvinnors rättigheter). Tillsammans har de ett koordinationscentrum som erbjuder ett helhetsgrepp för de drabbade: psykologhjälp, psykosociala gruppmöten, medicinsk rådgivning och behandling. Koordinationscentrets hotline erbjuder en första och grundläggande möjlighet till kontakt och rådgivning för drabbade personer, men också yrkesverksamma.

Många vill göra praktik på Desert Flower Center, därför har vi sedan 2018 två gånger årligen erbjudit intensivkurser om kvinnlig könsstympning för läkare, barnmorskor och sjuksköterskor.

Kan du kort förklara vad Desert Flower Center handlar om?

Projektet ”Desert Flower Center” föddes ur en medicinsk nödvändighet, eftersom många kvinnor i Tyskland lider under de fysiska och psykiska konsekvenser av kvinnlig könsstympning. Vi insåg att enbart förebyggande arbete inte räcker till för att möta de drabbades behov. Därför började vi 2011 vårt sammarbete med Waris Dirie från Desert Flower Foundation och Walter Lutschinger. Vårt mål är att ge kvinnor som lider av följderna av kvinnlig könsstympning holistisk medicinsk hjälp. Det innefattar inte bara kirurgiska ingrepp och rektonstruktiv kirurgi, men också psykologisk hjälp och sjukgymnastik. Vi erbjuder även en självhjälpsgrupp som träffas en gång i månaden här på sjukhuset.

Vad driver dig att jobba med det här svåra området?

Som medicinsk koordinator och ansvarig läkare av ”Desert Flower Center” är jag första personen som kvinnorna möter via telefon eller e-post. Bara det att dessa oftast mycket emotionella samtal och undersökningar sker i en trygg atmosfär mellan kvinnor gör det enklare för kvinnorna att öppna sig för mig. Rådgivningen är mycket individuell. Det handlar inte alltid om kirurgiska ingrepp. Vissa kvinnor behöver hjälp av en psykoterapeut, andra får hjälp genom att gå med i vår självhjälpsgrupp. Det finns kvinnor som behöver ett medicinsk uttalande för en pågående asylprocess. Det är viktigt med en noggrann anamnes och undersökning och att möta patientens behov, se oron och hjälpa patienten lätta på sin rädsla.

Som specialistläkare började jag med tacksamhet på ”Desert Flower Center” Waldfriede. Jag får så mycket positiv feedback och förstår hur viktigt mitt arbete är.

Du har jobbat på Desert Flower Center seden det grundades i 2013. Vilka förändringar har du sett?

Sedan september 2013 har fler än 600 kvinnor sökt medicinsk hjälp hos oss. Hälften av dem behövde en operation.

Med tiden har vi hittat sätt att lösa de ekonomiska utmaningarna. En operation kostar mellan 2000 och 4000 euro. För de som har sjukförsäkring täcks den kostnaden av försäkringskassa. Men vi vill också hjälpa människor som inte har en sjukförsäkring. Därför grundade vi ”Waldfriede Association” – en förening som tar emot gåvor som går till behandling av patienter utan sjukförsäkring.

Sedan januari 2015 har vi en supportgrupp som träffas en gång i månaden. Till dessa möten kommer kvinnor som redan har behandlats hos oss och kvinnor som fortfarande söker hjälp. I en trygg atmosfär kan kvinnorna dela sina erfarenheter, de känner att de inte är ensamma med sin rädsla och oro.

Ibland berättar kvinnor om det som har hänt dem, ibland är det kvinnor som har haft en operation som berättar om sina erfarenheter.

Ett stort problem vi kämpade med i början var interkulturell uppfattningsförmåga och kommunikation. Vi är glada att vi nu har två anställda terapeuter/tolkar som utöver våra frivilliga terapeuter hjälper oss och kvinnorna att komma över dessa icke-verbala barriärer. Med Evelyn Brenda (född i Kenya) och Farhia Mohamed (född i Somalia) har vi två terapeuter i vårt team som kan jobba både på tyska och på sina modersmål.

Kvinnorna berättar för oss hur viktigt självhjälpsgruppen är för dem. Det är oftast här som de för första gången i sina liv kan berätta om sina erfarenheter och rädslor – allt i en säker atmosfär bland likasinnade människor. På dessa möten påminns vi om att arbetet med dessa kvinnor är mycket mer än bara ett ”jobb”.

När dessa kvinnor träffas blir det en mycket varm atmosfär. Vi tilltalar varandra med våra förnamn och speciellt kvinnorna som redan har behandlats strålar av självförtroende. Det är i ögonblick som dessa som vi förstår hur mycket vårt uppdrag uppfyller oss och vad vi som ”Desert Flower Center” Waldfriede team åstadkommer. Här får kvinnor bokstavligen sina liv tillbaka.

Översättning: Sonja Kalmbach, ledare för Women's Ministries Sverige