Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Missionären

Dela

December 2010

Så har vi kommit in i adventstid! En mycket passande tid för en adventist. En tid då vi fäster vår blick på ett särskilt sätt vid Guds gåtfulla människoblivande och får sjunga med i änglakörerna. Men också riktar vår blick framåt till en nära framtid då vi ska få möta Jesus igen! Advent!

Missionären i december innehåller några små julklappar. Børge Schantz tar oss vidare i frågeställningen om hur evangelium ska nå ut till hela världen innan Jesus kommer tillbaka och denna gång rör han vid frågan om vad som händer med alla de miljarder människor som under historiens gång aldrig hört talas om Jesus och inte fått en chans att ta emot honom?

Det är Ann-Josefin Refsbäck (redaktörens syster) som har varit så vänlig och tecknat en framsida till detta decembernummer, för den som undrar.