Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Aktuellt

Där två eller trehundra är samlade... UPPDATERAT!
Dela

Där två eller trehundra är samlade... UPPDATERAT!

Äntligen kom beskedet som gör att många kyrkor kan öppna upp till gudstjänst! Men där friheten blir större ökar också ansvaret i den värld av smitta som vi lever i...

Nedanstående artikel skrevs innan lokala allmänna råd infördes i regionerna Skåne, Uppsala, Stockholm, Västra Götaland, Östergötland, Kronoberg, Sörmland, Jönköping och Örebro. I dessa regioner kommer max antal personer om 50 att vara tillåtna vid allmän sammankomst även efter 1 november. Dessutom gäller följande allmänna råd/restriktioner på individnivå i de flesta av dessa regioner (se detaljer på FHM:s hemsida):

  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

För verksamheter (som kyrkor och församlingar) gäller följande skärpta allmänna råd:

  • Alla verksamheter bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan till exempel innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.
  • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan vara åtgärder som att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar för att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Läs mer om de lokala och särskilda allmänna råd som gäller i de olika regionerna här!

Med anledning av dessa särskilda och lokala allmänna råd håller många Adventkyrkor stängt för att underlätta efterföljden av dessa råd och hindra smittspridning.

Regeringen gav under torsdagen den 22 oktober det oväntade beskedet att allmän sammankomst  kan ske med högst 300 personer, istället för 50 som gällt sedan i mars. Den nya förordningen gäller från 1 november. Beskedet var oväntat eftersom smittspridningen just nu också ökar i samhället. Samma dag fick också de som är 70 eller i riskgrupp besked om att de särskilda rekommendationer som gällt dem tas bort. De behöver inte längre undvika kontakt med andra människor eller hålla sig borta från kollektivtrafiken och butiker. Eller kyrkan. De ska kunna delta i samhället och i det social livet på samma villkor som resten av befolkningen. Men då gäller det också att resten av befolkningen håller sig till de allmänna råd som gäller alla – fysisk distans, tvätta händer, stanna hemma om man är sjuk, undvika kollektivtrafik om man kan och så vidare. För smittan finns kvar och den finns också i våra församlingar.

Ändringen av max antal personer i allmänna sammankomster (vilket också gäller möten i kyrkan) till 300 personer kommer också med villkor eller förbehåll – "att var och en av deltagarna anvisas en sittplats med minst en meters avstånd till andra deltagare och att det skapas förutsättningar för deltagarna att hålla det avståndet under arrangemanget. Två personer i samma sällskap får dock placeras närmare varandra än en meter" (Kulturdepartementet). Om församlingen planerar för gemensam psalmsång i kyrkolokalen bör avståndet vara 2 meter (se FHM:s råd angående körverksamhet). Det betyder att de flesta av våra kyrkolokaler inte kan ta emot 300 personer. Därför måste de som är ansvariga i församlingarna att se till att mäta upp och beräkna hur många som kan sitta i kyrkbänkarna med avstånd och begränsa sig till det antalet. Avstånd gäller även i andra utrymmen som i mindre rum där man har bibelstudium tillsammans.

Tänk också på att trängsel inte ska förekomma i kyrkans entré eller andra samlingsytor. Förklara för församlingen ska ta sig in och ut ur lokalen utan att skapa trängsel.

I övrigt gäller de råd vi har gett tidigare om hygien (tvätta händerna) och distans (kramas inte) och att stanna hemma vid minsta symptom. Se till att det finns handsprit tillgängligt på flera platser i lokalen. Städa och torka noga av ytor där alla tar med sina händer åtminstone efter varje samling i kyrkan. Håll god ventilation.

Nu när det ges större möjlighet att samlas är det många som längtar efter att få fira Herrens måltid tillsammans. Vi vill inte avråda från detta, men vi vill uppmuntra till särskild noggrannhet. För att hålla distans kan det vara lämpligt avstå från fottvagning i kyrkan (så att det blir lika för alla) och istället uppmana familjer eller par som önskar att tvätta varandras fötter hemma innan gudstjänsten. Bröd och druvjuice bör fördelas i förväg under goda hygieniska förhållanden, gärna med handskar och munskydd. Brödbitarna börläggas upp på ett sådant sätt att man inte behöver vidröra flera bitar för att ta sin egen.

Alla dessa råd och rekommendationer handlar om att visa varandra hänsyn och skapa en trygg och säker miljö som gör att även de som är äldre och kanske har underliggande sjukdomar ska känna att de vågar komma till kyrkan. Vi kanske inte är bekymrade för vår egen hälsa. Men vi bör vara rädda om varandras hälsa.

Ekebyholms Adventkyrka kommer att fortsätta sända bibelsamtal i alla fall året ut för dem som känner att man behöver stanna hemma.

Rainer Refsbäck missionssekreterare