Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Danska unionen gör uppehåll i ordinationer

Under Kristi himmelsfärdshelgen har den danska Adventistkyrkan haft sitt unionsmöte. Under diskussionen om unionens inställning till ordination av kvinnor framförde två unga, ännu inte ordinerade pastorer sin inställning: de kommer inte att acceptera ett erbjudande om ordination förrän män och kvinnor behandlas lika i frågan. Detta fick ett avgörande inflytande på det uttalande som slutligen röstades igenom rörande ordinationsfrågan under mötet.

Vi beklagar att vi tidigare beskrivt det som att de två pastorerna faktiskt skulle ordineras, vilket var ett missförstånd.

Följande uttalande enades mötet om (104 röster för och 31 emot) när det gäller ordination och jämställdhet i pastorsämbetet:

Uttalande om jämställdhet och ordination

Enligt Adventistsamfundets tro på skapelsen, så som Bibeln vittnar om den, skapade Gud människan - man och kvinna - till sin avbild och därmed också jämställda.

På grund av synden inrättade Gud ett särskilt prästerskap som reserverades för männen. Detta särskilda prästerskap med dess offer och funktioner uppfylldes i Jesus Kristus. Det finns inte längre något särskilt prästerskap. Jesus Kristus är vår enda sanna präst, den upphöjde översteprästen i det sanna templet i himlen. Nu har alla fri tillgång till Gud (Heb. 4-5).

Alla som är Kristus efterföljare - både män och kvinnor - har upphöjts till att vara "ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som skall förkunna hans storverk" (1 Pet. 2:9).

Detta kungliga prästerskap har ett gemensamt syfte, nämligen att förkunna evangelium.

Denna tjänst bygger på de andliga gåvorna som den heliga Anden ger i lika hög grad till män och kvinnor (1 Kor. 12). Paulus nämner några särskilda nådetjänster i församlingen, inklusive apostlar, profeter, evangelister, herdar (pastorer) och lärare (Ef. 4:7-16).

Mot bakgrund av denna bibliska förståelse kommer Adventistkyrkan i Danmark inte att göra någon genderskillnad när man utser pastorer och önskar se jämställdhet mellan man och kvinna i alla ansvarsområden. Som ett resultat kommer Adventistkyrkan i Danmark att skjuta upp ordinationen av alla nya pastorer fram till Generalkonferensens generalförsamling under 2015.

Beslutat av det danska unionsmötet, 12 maj 2013.

Förutom detta beslut omvaldes också Thomas Müller till unionsförman (missionsföreståndare). Henrik Jørgensen valdes till andre unionsförman (missionssekreterare) som efterträder Line Nielsen som valt att återgå till sin tjänst i Odense kommun. Ekonomichefen Björgvin Ibsen omvaldes också.

Rainer Refsbäck