Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Pastorer

Dela

Daniel Hailemariam

Tf avdelningsledare Evangelisations- och församlingsutveckling (EFU)

E-post

daniel.hailemariam@adventist.se

Telefon

073 – 776 24 07