Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Daniel Hailemariam slutar

Daniel Hailemariam har begärt tjänstledigt från sin tjänst som missionssekreterare från och med den 1 april 2014. Redan i mitten av januari meddelade han samfundsstyrelsen och missionsföreståndaren, samt de närmaste medarbetarna om sitt beslut.

Det har inte varit en lätt slutsats att komma fram till för Daniel Hailemariam som ägnade ledigheterna kring jul- och nyår till att be och tänka över det. För även om han tar tjänstledigt från 1 april, så har han inte för avsikt att komma tillbaka till tjänsten som missionssekreterare. Han beklagar eventuella negativa konsekvenser som hans beslut har för medarbetare och för samfundet.

Daniel Hailemariam uttrycker stor tacksamhet för de åren han fått tjäna som missionssekreterare. Han valdes av samfundsstyrelsen som efterträdare till Audrey Andersson som blev Divisionssekreterare hösten 2010. Under unionsmötet sommaren 2013 omvaldes han med stor majoritet.

Divisionens och valberedningens ordförande Bertil Wiklander är informerad om Daniels beslut. I väntan på en ny missionssekreterare kommer den övriga administrationen att ta hand om arbetsuppgifterna som Daniel har haft.

Be gärna för det fortsatta arbetet, för valberedningen, samfundsledningen och för Daniel och hans familj.

Rainer Refsbäck redaktör