Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dagen gör reportage om skolans kamp
Dela

Dagen gör reportage om skolans kamp

Den kristna dagstidningen Dagen har intervjuat rektor Thore Karlsson och skolstyrelsens ordförande Bobby Sjölander i ett reportage. Även ledaren i tidningen kommenterar det faktum att kritiskt tänkande inte gäller evolutionsteorin.

Tidningen Dagen har på två uppslag i utgåvan den 20 maj (både på papper och på nätet) sammanfattat Ekebyholmsskolans rättsliga kamp rörande Skolinspektionens övre 3 år långa granskning.

Skolstyrelsens ordförande Bobby Sjölander efterlyser i reportaget en samhällsdebatt kring hur skolan ska hantera  frågor om livets ursprung med större ödmjukhet:

"Vi skulle välkomna en samhällsdebatt i framtiden huruvida skolan ska vara mer öppen och ödmjuk i frågor som rör livets ursprung och utveckling. Detta borde vara självklart i ett land där man slår vakt om demokrati, mångfald och religionsfrihet".

Även Dagens ledarsida kommenterar det faktum att frågor om tro och vetande ofta behandlas fördomsfullt i skolan och samhällsdebatten.

Ledarskibenten Frida Park skriver mot slutet av ledartexten: "Kristna skolor kan och måste få undervisa allsidigt och sakligt om vad vetenskapen har att säga och lära elever att kritiskt granska och värdera också evolutionsteorin. "

Vi har tidigare skrivit om dessa granskningar här.

Rainer Refsbäck missionssekreterare