Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Promotion Höger

Dela

Brevskolans utbildningshelg - UPPSKJUTEN

Hoppets Rösts bibelbrevsskola finns organiserad i flera församlingar. Denna helg är till för att inspirera och utbilda tidigare och nya handledare för brevskolan.

20 feb 2015 - 22 feb 2015

För alla handledare runt om i våra församlingar men även för er som är intresserade av att börja ett sådant arbete i er församling.

Välkommen till en gemensam utbildningshelg NÅGON GÅNG SENARE I ÅR - meddelande om när kommer.

Tyvärr var det för få anmälda för att genomföra utbildningshelgen i Norrköping som planerat.

Har du frågor eller vill anmäla ditt intresse, skriv till bobby.sjolander@adventist.se.