Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

}
Dela

Brand på Tyrifjords internat

Strax efter tre natten till måndagen gick brandlarmet på pojkinternatet vid Tyrifjords videregående skole, Ekebyholmsskolans systerskola i Norge.

Jon Eirik Molstad Andresen, som bor på tredje våningen, vaknade av att brandlarmet gick men tänkte att han skulle vänta och se om det slutade.

– Larmet går lite nu och då på internatet, så jag irriterade mig bara på oväsendet, men så hörde jag att någon skrek så jag tog mig ut ur rummet.

Det kom rök från ett av rummen och där fann han en av pojkarna som han drog ut. Sedan tog han brandsläckaren och släckte branden som startat kring värmeelementet under fönstret.

Alla inövade rutiner följdes till punkt och pricka, berättar rektor Styrkår Dramstad.

– Nattvakten evakuerade båda internaten och eleverna samlades i aulan.

Brandkår, ambulans och polis kom snabbt till platsen. Sammanlagt blev fyra pojkar förda till läkarjouren för närmare undersökning, men de mår i övrigt bra.

Pastorerna på skolan följde upp både de berörda eleverna och de som stannade kvar. Claes Lundström åkte till sjukhuset för att vara med pojkarna som fördes iväg med ambulans och Atle Haugen stannade på skolan för att hjälpa eleverna som blev kvar och behövde samtal.

Dagen innan hade skolan arrangerat ett av två årliga föräldramöten för internateleverna. Där hade föräldrarna fått höra att en av de saker som skolan är upptagen med just nu är att förebygga brand och försöka förmå eleverna att ha respekt för brandlarmet. Den snabba utrymningen och handfasta genomförandet av de inövade rutinerna visade på nyttan av att ha övat in vad som måste göras vid brand både bland elever och anställda.

Mer om branden kan läsas i den lokala pressen, på Ringerikes blad och Ringeriksavsia. Även riksradion NRK gjorde ett inslag om händelsen.

Widar Ursett/adventist.no / Rainer Refsbäck