Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Böneveckans kollekt

Denna vecka, 30 oktober - 6 november, är årets bönevecka. I samband med denna tas en rikskollekt upp i våra församlingar runt om i Sverige. Detta görs nu på sabbaten den 6 november.

Böneveckans kollekt har under många år använts för att grunda nya församlingar. Ofta på platser där det finns få adventister idag eller där det är mycket svårt att arbeta (som i det s.k. ”10/40 fönstret” och i världens storstäder). Arbetet leds av Adventist Mission. Det finns fortfarande 29 länder där Adventistsamfundet inte är representerat. Rikskollekten stödjer arbetet att röra vid människors hjärtan och liv i dessa nya områden.

 

Tack för att du vill skänka en gåva den 6 november då vi tar upp en rikskollekt i våra församlingar som går till verksamhet på dessa platser på jorden. Om du inte har möjlighet att vara med och ge den 6 november, går det också bra att skicka in en gåva till Adventistsamfundet, plusgiro 15 13 78-7. Märk talongen ”Böneveckans kollekt”.

 

Tack ännu en gång för din gåva!