Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Riksarrangemang

Bönedag för församlingsplantering
Dela

Bönedag för församlingsplantering

Denna dag ber vi för arbetet att grunda nya församlingar i Sverige.

13 feb 2021

Bönedag 13 februari 2021 - för spridande av Gudsriket 

"Sverige är ett missionsfält. Antalet medlemmar har minskat både i frikyrkor och i Svenska kyrkan, liksom antalet gudstjänstbesökare och de som bekänner sig till kristen tro. Guds rike behöver bli synligt och spridas runtomkring i landet." (ur Strategi för församlingsgrundande arbete i Adventistsamfundet i Sverige) 
 

Idag ber vi för: 

Hem som är villiga att dela sin tro med andra hem (se kring Hem till Hem HÄR - det som församlingsutvecklingsrådet tagit fram) 

Alla hushåll och småenheter (2-3 personer) runtomkring i vårt land. Att varje trons hushåll, varje enhet av 2-3 personer, får växa i tro och kärlek, och hitta vägar att göra Guds rike synligt för andra. 

Nyplanterade församlingar och nya grupper - om kraft, uthållighet och kreativitet. 

På filmen får ni hälsningar från orter där det finns människor och team som är redo för eller del i missionella initiativ och planteringsarbete. FILM

Läs 1 Petr 2:9, Matt 9:35-38, Luk 10:1-3 och Matt 18:19-20.  
Låt gärna fyra personer i olika åldrar läsa en text var.

Be gemensamt för böneämnena ovan. Ta sedan tid att reflektera och be ytterligare med hjälp av bönestationerna nedan.

 

Förbered bönestationer: 

JORDENS SALT 
 
Läs Matt. 5:13 Vilken funktion / syfte har salt? Varför använder man salt? Hur är det med ditt liv?  På vilket sätt är du som salt ? Gör en skål med popcorn med salt och en skål med popcorn helt naturella.  Smaka från de två skålarna. Visst gör salt en stor skillnad.  Be: 

Be att du ska bli som smaken av saltet/ kristuslik för de människor du möter. 

Be att Gud rike ska bli synligt i ditt liv i mötet med andra människor 

Be att kristus ska få inflytande i ditt liv. 

Kom ihåg att föra smaken av Jesus till alla i ditt liv: hemma, på jobbet, i skolan och på fritiden. 
 

VÄRLDENS LJUS 
 
Läs Matt. 5:14-16  Jesus bad att sina efterföljare att vara som ljus. Du är världens ljus! Vem kallar Gud dig till att vara ett ljus för?  Tänd tre värmeljus.  
 
På det första ljuset så placera en uppochnervänd kruka.  Kan du fortfarande se ljuset? Hur starkt lyser den ?  
 
Över ljus nr 2 placera ett upp och nervänt glas. Se vad som händer med flamman. Vad ser du?   
 
Låt ljus nr 3 få lysa.  
 
Vilket av dessa ljus liknar det i ditt liv då världen runt omkring är svart.  
 
Låter du ditt ljus gömmas under en kruka? Låter du ditt ljus lysa men också låter ljuset sakta dö ut utan friskt syre från helige anden?  
 
Är du ljuset som lyser som en fyr i världen runtomkring dig? 
 
Be att du ska får vara ett ljus för människor du möter. 
 

MEDAN VI VÄNTAR 
 
Läs Matt 24: 3 – 8. Jesus sa att vi kommer att få höra rykten om kring krig innan han kommer tillbaka. Världen idag som vi vet är mycket likt det. Världen som vi känner till behöver Kristus. 
 
Leta upp en stor världskarta. Be för världen, vår värld, världen som Gud älskar. Kom ihåg att : “För så älskade Gud världen att han gav den sin ende son”  
 
Vad vi kan göra under tiden vi väntar? Vi kan be. Be för alla arbetare / grupper / människor som sprider Guds glada budskap i världen.  
 
 

Predikan/Bibelläsning/Studiet 
 
Det finns en presentation, nr. 1 Varför, att använda om ni planerar att själva predikan/bibelläsning/studiet är tänkt att handla om församlingsplantering. Den finns i mappen Församlingsplantering under Resurser på medlemssidorna, adventist.se. För pastorer finns den också i mappen Församlingsplantering i D2 Pastorer, Sharepoint
 
Predikan/Bibelläsningen/Studiet kan också fokusera på att fördjupa sig kring verktyg att använda för de små enheterna och hushållen. Klicka på länkarna nedan för mer information eller gå till mappen Församlingsplantering under Resurser på adventist.se: 

Utforskande bibelläsning och Utforska och upptäck i Bibeln - för unga 

B3 Lärjungaskap genom värdefulla relationer
   

Strategidokumentet 
 
Strategidokumentet för församlingsgrundande arbete hittar ni på samma två ställen som är nämnda här ovan eller HÄR.