Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Riksarrangemang

Bönedag för församlingsplantering
Dela

Bönedag för församlingsplantering

Denna dag ber vi för arbetet att grunda nya församlingar i Sverige.

lör 15 feb

Bönedag 15 februari 2020 - för plantering av nya församlingar 

INFORMATIONSFILM

Sverige är ett missionsfält. Antalet medlemmar har minskat både i frikyrkor och i Svenska kyrkan, liksom antalet gudstjänstbesökare och de som bekänner sig till kristen tro. Guds rike behöver bli synligt och spridas runtomkring i landet. Det är hög tid att intensifiera vårt församlingsgrundande arbete.  
(ur Strategi för församlingsgrundande arbete i Adventistsamfundet i Sverige) 

Idag ber vi för: 

- hem som är villiga att dela sin tro med andra hem (se Hem till Hem instruktioner i bifogat dokument) 

- stödförsamlingar och moderförsamlingar som är redo och villiga att sända ut och stötta planteringar 

- arbetare som är villiga att gå ut och plantera 

- arbetare som är villiga att sluta upp för att bilda team med de som står redo och letar teammedlemmar för planteringar på olika håll i landet 

På följande orter finns människor och team som är redo och villiga för planteringsarbete: 

Värmland 
Gävle 
Lund 
Norrköping 
Örebro 
Stockholm
Eskilstuna
Rättvik
Västerås

Läs Matt 9:35-38 och Luk 10:1-3. 

Skriv ut en Sverigekarta och markera städer där personer eller team står redo att användas som arbetare i planteringar. 

Förbered förslagsvis fyra bönestationer: 

Kort att fylla i kring personligt nätverk (se bifogade dokument att använda - personligt nätverk och Hem till Hem). 
Instruktion: 
”Be och fundera över nätverket runt ditt hem. Fyll i namn/hem som finns i hemmets nätverk. Fyll i namn som du/ni särskilt vill börja be för nu. Be tillsammans. Ta sedan med kortet hem och fortsätt efterhand med stegen bygga broar och bjuda med.” 
 
En karta och platser markerade på den där arbetare finns som är villiga och redo; alternativt listan ovan med orterna. 
Instruktion:  
”Se på kartan (listan) - här finns människor eller team som är villiga och redo att användas som arbetare i planeringar. Be för dessa. Be också för ytterligare arbetare som kan sluta upp med dessa arbetare, för att team ska kunna bildas.”  
På denna station kan små kartor (listan) finnas med platserna markerade - för att ta hem och fortsätta be för dessa platser och arbetare. 
 
En korg med bomull eller något annat mjukt material att lägga glaspärlor i vid bön.  
Instruktion: 
”Planteringar behöver stödförsamlingar och moderförsamlingar som stöttar initiativen och arbetet. Det finns mycket som kan skada och riskera att få arbetet nedlagt. Gud vill arbetet, men det finns krafter som inte vill se hans rike spridas och växa. Lägg en glaspärla i korgen och be för stödförsamlingar och moderförsamlingar som kan utföra detta stöttande arbete, med bön och uppmuntran. Be också för vår församling att vi ska kunna vara en av dessa stödförsamlingar eller moderförsamlingar” 
 
Ljus att tända. 
Instruktion:  
”Arbetare i Guds verk behövs. Jesus uppmanar till bön för detta. Läs Matt 9:35-38 och Luk 10:1-3.  
Tänd ett ljus för en arbetare du särskilt vill be om välsignelse över och beskydd för.  
Tänd ett ljus för arbetare du tror Gud planerar att sända. 
Tänd ett ljus för att be Gud leda dig - om du är en som är kallad att gå.” 


På i medlemssidorna (resurser - församlingsplantering) finns presentationer att använda till predikan. Förslagsvis nr.1 Varför.


För mer information kontakta Anette Frank.