Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Bön och diskussioner inför vägval

Pacifics delegater röstade för att tillåta ordination till evangeliets tjänst utan hänsyn till gender.

Av delegaterna vid det extrainsatta unionsmötet för Pacifics unionskonferens (PUC) röstade 79 % för och 21 % emot att ”godkänna för ordination till evangeliets tjänst utan hänsyn till gender”, men avslog med knapp marginal förslaget att ändra i unionens stadgar med 1 %.

PUC består av 220 000 medlemmar i de fem västra staterna i USA: Arizona, Kalifornien, Hawaii, Nevada och Utah.

I sitt inledningsanförande uppmanade PUC:s unionsföreståndare Ricardo Graham delegaterna att bekräfta både manliga och kvinnliga pastorer som är kallade av Gud. ”Vi har fått ett betydelsefullt budskap att leva och förkunna och vi vill finna det bästa sättet att motivera alla de begåvade människor i vår gemenskap till att nå andra för Gud”, sade Graham. ”Vi vågar inte hindra Guds metod.”

Nordamerikanska divisionens (NAD) ledare Dan Jackson bekräftade kvinnornas roll i evangeliets tjänst, men sade att NAD:s företrädare fanns på plats som rådgivare. ”Att förmedla sanningen är ofta lika viktigt som sanningen själv”, sade han. ”I samvetsfrågor är det inte rätt av en människa att styra andra.” Om man försöker göra det, menade han, antyder det att andra inte förmår lyssna till och lyda den heliga Andens röst.

Generalkonferensordföranden Ted Wilson manade till enighet och bad delegaterna att låta studiet av ordinationsteologin slutföras, vilket väntas 2014, innan de fattade några beslut som skulle kunna äventyra samfundets struktur. ”Samfundets ordningar är avtal som vi gjort med varandra om hur vi ska arbeta tillsammans”, sa Wilson.

Han varnade också för att ett beslut för ordination av kvinnor inte skulle harmoniera med världssamfundets uttalade vilja, som vid generalkonferenserna 1990 och 1995avslog NAD:s förslag om att låta ordinera kvinnor.
”Ibland behöver vi bli knuffade framåt”, svarade Södra Kaliforniens konferensordförande Larry Caviness.

Andrea Trusty-King, pastor i Imani Praise Adventkyrka nära Riverside, Kalifornien, delade med sig av sin personliga erfarenhet när hon som ung blev kallad till pastor. Hon sa att hon tvivlade på om hon skuilel klara av rollen, men nu får hon uppleva fantastiska utmaningar och framgångar som pastor i Moreno Valley och andra platser. ”Jag borde ha väntat mig detta”, sa hon om att användas av Gud för att tjäna andra. ”I de sista dagarna säger Gud att han ska utgjuta sin Ande över allt kött.”

Randy Roberts, pastor i Loma Lindas universitetsförsamling sa: ”Det finns ingen text i Bibeln som förbjuder ordination av kvinnor – inte en enda. I själva verket berättar Bibeln om kvinnor som fyllde alla tänkbara ledande roller.”

Roberts åberopade sedan samfundets grundläggande lära till stöd för ordination av kvinnor, i Adventisternas tro och lära nr 14. ”I Kristus är vi en ny skapelse. Skillnader i ras, kultur, utbildning, nationalitet, mellan hög och låg, rik och fattig, man och kvinna får inte skapa splittring bland oss. I Kristus är vi alla jämlika. Eftersom han genom en Ande har knutit oss samman till en gemenskap med honom och med varandra ska vi utan förbehåll tjäna varandra och låta oss tjänas.”

”Dessa ord har antagits av generalkonferensförsamlingen. Detta är läran. Läran är utgångspunkten för ordningen”, sa Roberts, som sedan hänvisade till historien från biblisk tid till nutid. ”I alla tider har Jesus efterföljare kallats att fatta mycket viktiga och ibland mycket skrämmande beslut. De har fått höra att besluten de fattar kommer att leda till splittring i församlingen. Men gång på gång har det inte resulterat i splittring utan i frälsning.”

Delegaterna uttryckte oro över att den föreslagna ändringen i stadgarna som skulle ha ändrat ordalydelsen att PUC ska följa ”alla” generalkonferensens ordningar till ordalydelsen att PUC ”i allmänhet” ska stå i harmoni med generalkonferens ordning. Ändringsförslaget, som krävde två tredjedels majoritet för att godkännas, föll med ca 1 % marginal.

Trots att vissa delegater menade att avslaget på ändringen i stadgarna måste tolkas som att förslaget om ordination av kvinnor måste falla som en konsekvens, gav PUC:s jurist, Jon Daggett, rådet till delegaterna att förslaget om ordination utan hänsyn till gender fortfarande kunde gå till omröstning och implementeras.

Efter intensiva diskussioner röstade delegaterna att Pacifics unionskonferens skulle godkänna ordination ”utan hänsyn till gender” när konferenserna efterfrågar ett sådant godkännande. I enlighet med samfundets världsvida ordning utser konferensen (i vårt fall i Sverige, unionen) kandidater för ordination och konferensen ordinerar de kandidater som godkänns av unionen.

Det beslut som röstades igenom i PUC berör endast de konferenser inom PUC som väljer att ordinera kvinnor. Kvinnor som ordineras i någon konferens inom PUC kommer i allmänhet att betraktas som ”invigda” i andra konferenser eller unioner.

Graham avslutade genom att kännas vid den livliga debatten. ”Det viktigaste är hur vi håller ihop och gå vidare”, sade han. ”Vi har lyssnat till vårt samvete genom vår röst. Vi har diskuterat och debatterat. Låt os nu utföra Guds verk.”

Michael Peabody (PUC) / NADNewsPoints / Rainer Refsbäck

Hela förhandlingen kan ses här.

Läs också Generalkonferensens reaktion på beslutet här.