Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Minnesord

Boktryckare ur tiden
Dela

Boktryckare ur tiden

Tidigare har vi meddelat att Torstein Stavdal den 26 april 2019 somnade in i tron på sin herre Jesus Kristus efter en tids sjukdom, 90 år gammal. Torstein gav 27 år av sitt yrkesliv till att tjänstgöra på Skandinaviska Bokförlaget.

Torstein föddes i Oslo, Norge, i augusti 1928. Torsteins pappa var fysioterapeut och när Torstein var bara veckor gammal kallades hans pappa av Adventistsamfundet till Haugesund för att starta upp ett kurbad där. Några år senare gick flyttlasset till Köpenhamn. När det var dags för grundskolan hade familjen återvänt till Oslo där Torstein gick i församlingens grundskola. Efter realskoleexamen hann Torstein också med ett år på Onsruds missionsskola. Som 16-åring döptes han av pastor Karl Abrahamsen. Hans yrkesbana inom tryckeribranschen började när han sökte plats som typograflärling vid Sundhetsbladets tryckeri i Oslo. Det ledde till ett mästerbrev som boktryckare några år senare.

1953 gifte sig han sig med sin Nancy som han fick 66 år av lyckligt äktenskap med. 1954 kallades Torstein till Stockholm för att starta upp ett tryckeri för Skandinaviska förlagsexpeditionen på Tunnelgatan 25. Tidigare hade tryckeriet i Oslo och olika tryckerier i Stockholm anlitats. I Stockholm var han tryckerichef och blev senare även produktionsledare. I Stockholm föddes familjens två döttrar Sylvi och Kari. När förlaget flyttade till Gävle 1970 följde Torstein och familjen med. Där arbetade han som produktionsledare fram till 1981. Torstein kallades då tillbaka till Norsk bokforlag i Norge som produktionsledare på deras tryckeri. Efter 50 års tjänst i Adventistsamfundets förlagsverksamhet gick Torstein i pension. 2000 och flyttade Torstein och Nancy tillbaka till Sverige och Örebro för att komma närmare barn och barnbarn.

Torstein hade en mycket behaglig natur och var mycket uppskattad och respekterad av sina medarbetare. Han saknas av många som ser fram emot att snart få möta honom i Guds rike. Han lämnar efter sig Nancy och döttrarna Sylvi och Kari med familjer i sorg och saknad. Begravningsgudstjänsten hölls i Örebro Adventkyrka den 23 maj med pastor Bobby Sjölander som officiant.

Elsie Stone/Rainer Refsbäck

Minnesord över Torstein Stavdal publicerades i Missionären i november 2019. I denna artikel lyfter vi fram mer på vilket sätt Torstein har tjänat samfundet och Gud som anställd.