Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Annons

Böcker för både stora och små
Dela

Böcker för både stora och små

Nya böcker från Skandinaviska Bokförlaget.

Våren och ljuset är på väg! Och tre nya böcker är på väg från tryckeriet!

Bara översätta? Om en översättares lärdomar, upptäckter och dilemman.
Av Aila Annala.
Alla som läser Bibeln har nog någon gång undrat över vad ett ord, en mening eller en vers betyder och sedan försökt hitta svaret genom att jämföra med en annan bibelöversättning. I den här boken inbjuder Aila Annala läsarna till en intressant resa genom Bibeln. Hon plockar fram texter som många har brottats med och förklarar varför det kan vara svårt att översätta dem. Aila Annala ledde översättningsarbetet med nuBibeln. (Text från bokens baksida.)

Jag ska ge er vila.
Av Elizabeth V. Talbot.
När Elizabeth Viera Talbots mamma dog var det en verklighet som trängde undan alla andra tankar, känslor och övertygelser – nu vilade hennes mamma i Jesus. Smärtan kunde inte längre nå henne. Hon hade fullständig vila i Jesus. I den här boken förklarar författaren hur Jesus kan ge oss frälsningsvisshet redan här och nu. Elizabeth Viera Talbot är ledare för Jesus101 Institute i San Bernardino i Kalifornien, USA. Hon har en doktorsgrad i bibliska studier och är en populär talare. (Text från bokens baksida.)

Chatta med Gud.
Av Sherri och Bob Uhrig.
En bönedagbok för barn. John Bunyan är mest känd som författare till boken "Kristens resa". Så här skrev han om bön: ”I bönen är det bättre att ha ett hjärta utan ord än ord utan ett hjärta.” Den här boken är i harmoni med den tanken. Den är inte en vanlig bönedagbok. Den här boken är tänkt att uppmuntra till fantasi och upplevelser som för ditt barns hjärta närmare Guds hjärta. De föreslagna aktiviteterna, bibelverserna och böneidéerna har som mål att dra ditt barn in i en verklig och livaktig gemenskap med den Allsmäktige. (Text från bokens inledning.)

Medlemmar i SBs bokklubb får 20% rabatt på Bara översätta? och Jag ska ge er vila. Erbjudandet gäller tom 20 mars.
Alla erbjuds ett specialpris på Chatta med Gud. Och ytterligare rabatt om man beställer tre böcker eller fler.

Välkommen till vår webbutik: SkandinaviskaBokforlaget.se

Med önskan om fina lässtunder och kreativa bönestunder.


Marita Fors medieavdelningen