Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Aktuellt

Dela

Bibeltexter på 57 språk för första gången 2022

Svenska Bibelsällskapet samlar de kristna trossamfundens engagemang för spridning och översättning av Bibeln, däribland Adventistsamfundets. Här presenteras global bibelstatistik för 2022.

Från Brasilien till Bangladesh tog 57 språkgrupper emot förstagångsöversättningar av bibeltext under 2022. 14 av dessa språkgrupper fick hela Bibeln översatt för första gången. Ett exempel är språket igikuria som talas i Tanzania och Kenya som Svenska Bibelsällskapet varit med och stöttat.

Dessutom fick åtta språk som haft ålderstigna bibelöversättningar nya helbiblar under förra året. Språk förändras och med tiden kan bibelöversättningar bli svåra att förstå. Ett av språken som fått en nyare översättning är kurdiska som talas av 15 miljoner människor.

– De förenade bibelsällskapen, United Bible Societies, har bibelöversättning som sitt fokus. Bibelöversättning är en mödosam uppgift som kräver uthållighet, engagemang och kärlek till arbetet. Genom att översätta Bibeln till människors modersmål strävar översättarteamen efter att ”låsa upp” kraften i Guds ord för läsarna, säger Dirk Gevers, United Bible Societies nye generalsekreterare.

Steg på vägen

Fem språk välkomnade sina första utgåvor av Nya testamentet – ett i Latinamerika, ett i Afrika och tre i Asien.

Ytterligare bibeldelar med en eller flera bibelböcker gjordes också tillgängliga på 38 språk över hela världen, inklusive lulesamiska som talas av en liten andel människor i Sverige och Norge.

– Nu finns Psaltaren, Sálmajgirjje, tryckt på lulesamiska, en del i vårt stora GT-projekt. Nya testamentet kom 2003, berättar översättningsdirektor Mikael Winninge, Svenska Bibelsällskapet.

733 språk har helbiblar

Tack vare insatser från bibelsällskap och andra bibelorganisationer finns i dag hela Bibeln tillgänglig på 733 språk som talas av 5,9 miljarder människor. Över 70 procent av dessa biblar har översatts av bibelsällskap inom United Bible Societies.

Ytterligare 1 622 språk har Nya testamentet, och 1 255 har bibeldelar. Sammanlagt har 7,2 miljarder människor någon bibelskrift på sitt modersmål.

Det talas 7 386 språk i världen, men 3 776 språk – mer än hälften av världens språk har fortfarande ingen bibelöversättning alls.

– Det är därför vi i United Bible Societies och andra fortsätter att arbeta mot målet att alla som vill läsa Bibeln ska kunna göra det på sitt modersmål, säger Anders Göranzon, generalsekreterare på Svenska Bibelsällskapet.

– Att översätta Bibeln är ett målmedvetet och långsiktigt arbete, och det är roligt att det går framåt! Här i Sverige bidrar vi genom att översätta Bibeln till svenska, de samiska språken och meänkieli, och så är vi med och finansierar flera internationella översättningsprojekt, fortsätter Anders Göranzon.

Nya testamentet på svenska 2026

Lagom till 500-årsjubiléet för den första svenska bibelöversättningen kommer Nya testamentet att vara nyöversatt till svenska i regi av Svenska Bibelsällskapet 2026. Ett intensivt arbete pågår för att uppnå detta och Bibelsällskapet har publicerat en förbön för detta arbete:

Livets Gud,

tack för att du, i varje tid,
talar till oss genom bibelordet.

Välsigna arbetet med
en ny översättning av
Nya testamentet till svenska.

Led alla bibelöversättare
och konsulter i deras
olika uppgifter.

Hjälp översättningsrådet att ge stadga till processen.

Inspirera många att vara med
och dela sina synpunkter på
bibeltexterna.

Gör kyrkorna och hela
samhället nyfikna på NT2026,
genom Jesus Kristus
– det levande Ordet.

Amen

Svenska Bibelsällskapet där du kan läsa mer om spridning och översättning av Bibeln.