Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

}
Dela

Bibeln översätts på nytt

Under den gångna helgen firades Bibelns dag i Sverige och hälften av den rikskollekt som togs upp i Adventkyrkorna går till Svenska Bibelsällskapet. Adventistsamfundet är tillsammans med de flesta trossamfund Bibelsällskapets huvudmän. Sällskapets uppgift är att sprida Bibeln i Sverige.

I en artikel i Dagen berättar Krister Andersson, Bibelsällskapets generalsekreterare, att det nu finns planer på att nyöversätta två böcker i Nya testamentet, Lukas evangelium och Galaterbrevet. Dessa två kommer att provöversättas och bli tillgängliga för församlingarna 2015. Faller översättningen väl ut kommer sedan hela Nya testamentet att översättas på nytt.

Det Nya testamente som vi har i Bibel2000 blev färdigt 1981 efter ett översättningsarbete som inleddes i början av 1970-talet. 

– Det brukar vara dags att förnya språket efter så lång tid. Vi behöver tillsammans ta ansvar för att Bibeln även i fortsättningen ska finnas på modern svenska, säger Krister Andersson till tidningen Dagen.

Till skillnad från när Bibel 2000 översattes av en statlig Bibelkommission, så är det nu sedan kyrkans skiljande från staten trossamfundens eget ansvar att se till att Bibeln översätts till modern svenska.

Per Bolling är Adventistsamfundets representant i Bibelsällskapets huvudmannastyrelse och välkomnar en ny översättning.

- Det har nu gått mer än 30 år sedan Nya testamentet kom ut i nyöversättning. Översättningen känns fortfarande fräsch, men svenska språket har ändrat sig en del sedan den gavs ut. Därför är det naturligt att Svenska Bibelsällskapet nu börjar arbeta på en nyöversättning av Nya testamentet.

Svenska Bibelsällskapet hoppas på att fler församlingar vill bli "stödförsamlingar" så att detta stora bibelöversättningsprojekt ska kunna förverkligas.

Rainer Refsbäck