Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

}
Dela

Be för de kristna i Irak

Adventistsamfundets världsledare fördömer förföljelsen av religiösa minoriteter i Irak och Syren och uppmanar till förbön.

Adventistsamfundets världsledare, Ted N. C. Wilson meddelade idag sitt stora bekymmer för de förföljda religiösa minoriteter som idag är på flykt i och kring Irak och Syrien:

Det är med stor sorg och djup oro som vi hör om den tragiska situationen där tiotusentals kristna och andra troende förföljs, utsätts för påtryckningar, dödas, hotas och saknar religionsfrihet i vissa delar av Irak och Syrien.

Jag vill uppmana alla adventister i världen att be för dessa som utsätts för denna extrema religiösa intolerans. Vi behöver också be för de olika religiösa minoriteter som är måltavlor för sin religiösa tro och övertygelsers skull.

Det är viktigt att det internationella samfundet agerar samfällt för att stoppa denna förföljelse av kristna bekännare och andra som har levt i relativ fred med sina muslimska grannar i Mellanöstern under hundratals år. Sjundedags Adventistsamfundet kommer att göra sitt bästa för att hjälpa dessa som drabbats av denna tragedi, av denna fullständiga brist på religionsfrihet, och kommer att innerligt be om en positiv lösning på denna skrämmande situation. Må den heliga Anden som tröstare komma särskilt nära dem som drabbas av hot om förföljelse och död i denna stund.

Ted N. C. Wilson, ordförande, Sjundedags Adventistsamfundets generalkonferensens.