Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Läger & Träffar

Barnens bönevecka
Dela

Barnens bönevecka

6-13 november

6 nov 2021 - 13 nov 2021

Temat för barnens bönevecka 6-13 november är de tre änglarnas budskap. För att hjälpa barnen att be finns ett speciellt bönekit med en sak för varje dag. Beställ på reception@adventist.se eller 08-545 297 70. Beställ före den 27 oktober.

Material hittar du i tidiningen AdventLiv, på HopeChannel och Instagram Kristen förälder idag. Sidorna från AdventLiv finns även här nedan som PDF.

Har du frågor? Kontakta Karolina Poland