Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Barnavdelningen får tillskott!

Under hösten 2011 kommer Karolina Poland att ansluta sig till samfundets barnavdelning på 30% medan Carina Lillbäck Larsson går ner till 30%. Karolina är medlem i Borås Adventkyrka, gift med Sean, är mor till tre barn och är utbildad lärare med en stor passion för barn och deras familjer. Hon har under många år varit aktivt engagerad i församlingens barnverksamheter både i Borås, men också i USA under de år hon bodde där.

- Det ska bli otroligt spännande att få arbeta med Karolina under hösten! Jag ser hennes stora hjärta för barn och hennes iver att få stötta och hjälpa våra föräldrar att finnas där för barnen, berättar Carina Lillbäck Larson. Efter de samtal vi har haft så känner jag redan att hon har smittat mig med många av sina tankar och idéer. Jag har också känt under det senaste året att Gud har uppmanat mig att dela med mig av den förmån det är att få jobba som barnledare.

- Jag har under de gågna åren varit Carinas bollplank och har sett hennes jobb på nära håll, säger Karolina Poland. Carina brinner för barn och föräldrar och har under året jobbat hårt med att stötta barnledare, ta fram material och stå upp för barnens rätt till att vara barn i våra kyrkor. Det är en stor ära för mig att få jobba sida vid sida med henne.

- Tillsammans har vi många idéer och tankar som vi vill förverkliga så att familje- och barnverksamheten inom vår kyrka kan bli ännu bättre, fortsätter Karolina. Jag ser fram emot hösten och det arbete som ligger framför oss.

Karolina kommer att börja sin tjänst den 1 september, men kommer redan i sommar att vara med på många av våra läger. Passa på att lära känna henne och erfara hennes passion för barn på nära håll!

Vi vill välkomna Karolina Poland till ungdomsavdelningen och ser fram emot ett gott samarbete. Samtidigt vill vi tacka Carina Lillbäck Larsson som har gjort ett fantastiskt arbete och som har satt barnverksamheten i många församlingar på agendan igen. Vi önskar er båda och era familjer Guds rikaste välsignelser!

Daniel Hailemariam missionssekreterare