Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Återupptäck Guds budskap för den sista tiden
Dela

Återupptäck Guds budskap för den sista tiden

Samfundsledare samlades i slutet av oktober i Kolbotn i Norge för att påbörja en process för att utforska, återupptäcka och återställa de tre änglarnas budskap.

Under våren har ledarna för Sjundedags Adventsamfundet i de tre skandinaviska länderna inlett en dialog om hur man kan engagera och inspirera adventister i våra länder med det förnyade fokus på de tre änglarnas budskap som generalkonferensen tagit initiativ till. Historiskt sett har de tre änglarnas budskap i Uppenbarelseboken 14:6–12 varit centrala i adventsrörelsens formation. Många adventister har dock glömt eller missförstått betydelsen av dessa budskap för kyrkans förståelse av vad Gud gör i vår tid. I våra kyrkor finns blandade känslor och uppfattningar om de tre änglarnas budskap, vilket ibland skapar spänningar. Vissa anser att vi inte talar tillräckligt om de tre änglarna medan andra inte vill höra ett ord till om dem. Dessa varierande reaktioner kan ha många orsaker, till exempel historiskt missbruk av textavsnittet, det svåra språket som används i texten, kulturella frågor och känslighet, varierande förståelse av adventisternas uppdrag och ett behov av större hermeneutisk förståelse.

Om dessa budskap är Guds sista budskap till en lidande värld bör de inspirera till hopp, tjänst och enhet bland Guds folk och till alla som längtar efter en sann relation med Gud, Skaparen. Därför har samfundets ledare i Danmark, Norge och Sverige inlett denna process för att utforska, återupptäcka och återställa de tre änglarnas budskap så att vi kan förstå budskapen och vad de betyder för våra olika troendegemenskaper och sekulära samhällen.

På kvällen den 26 oktober samlades fyra representanter från Sverige, Norge respektive Danmark i Kolbotn i Norge för att tillbringa två dagar tillsammans med bön, studier, samtal och planering. Som förberedelse hade de läst och tittat på några artiklar och presentationer med olika synvinklar på ämnet för att komma in i stämningen. Dessutom hade alla förberett en sammanfattning på 100 ord som förklarar de tre änglarnas budskap för en ung undrande person. (Bilden med ordmolnet visar vilka ord som var dominerande i sammanfattningarna när de sattes ihop).

En av de saker som blev resultat av mötet var en sammanfattande förklaring som illustrerar gruppernas förståelse av hur de ser att de tre änglarnas budskap behöver kommuniceras till vår tid och våra sammanhang:

De tre änglarnas budskap är i huvudsak evangeliet om Jesus Kristus, som i Uppenbarelseboken kallas det ”eviga evangeliet”. Det är evangeliet satt i den yttersta tidens sammanhang, en domens tid. Den första ängeln presenterar Gud som skaparen, som är värd att tillbes och äras i alla delar av våra liv. Den andra ängeln förklarar att den falska imitationen av Guds rike, Babylon, har fallit. System av orättvisa, förföljelse och våld som har förvrängt Guds karaktär har ingen plats i Guds rike. Den tredje ängeln klargör vad som står på spel: att följa odjuret och dess principer leder till misslyckande och evig förintelse. Endast tro på Jesus och lojalitet mot honom kommer att leda till rättfärdighet och evigt liv.

Detta var bara början på en process som kommer att fortsätta som ringar på vatten. Ytterligare ett par digitala möten kommer att slutföra en del av planerna och strategierna. Avsikten med processen är att involvera alla pastorer och sedan våra medlemmar i olika aktiviteter som syftar till att ytterligare utforska, återupptäcka och återställa de tre änglarnas budskap.

– Vi var alla överens om att de tre änglarnas budskap fortfarande är viktiga för vårt uppdrag som kyrka och rörelse, sade Thomas Müller, Danmark. Det finns dock ett brådskande behov av att återupptäcka vad våra pionjärer fann i detta budskap och som blev en källa till sådan optimism och positiv kraft för aktivism och reformer för mänsklighetens bästa.

– Våra sekulära skandinaviska samhällen och olika målgrupper utmanar oss att ta en ny titt på de tre änglarnas budskap om vi verkligen vill förmedla Guds sista kallelse till kärlek och lojalitet, sade Victor Marley, Norge.  Hur kan vi förmedla detta brådskande och varnande budskap till en så mångsidig publik både i och utanför den kristna troendegemenskapen på ett sätt som vittnar troget om den outgrundliga kärlekens Gud?

– Aposteln Johannes skrev till en publik i antiken och genom hela historien har Uppenbarelseboken kunnat förmedla hopp, förståelse och glada förväntningar till Guds folk i tidens slut, sade Bobby Sjölander, Sverige. Vi vill lyssna igen och tala om det eviga evangeliet om Jesus Kristus till våra grannar och vänner.

Under nästa år hoppas de som samlades i Kolbotn, Norge, att medlemmarna kommer att få uppleva en positiv betoning och aktiviteter som kommer att engagera till att utforska, återupptäcka och återställa de tre änglarnas budskap i församlingarnas och medlemmarnas liv.

Rainer Refsbäck missionssekreterare