Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Adventistsamfundet

Dela

Återföreningssabbat

En sabbat då församlingen särskilt kan planera för att bjuda in alla medlemmar (både dem som kommer regelbundet och de som inte kommer alls), före detta medlemmar, barn och ungdomar till medlemmar som inte kommer regelbundet till kyrkan, kontakter, m.fl. Gudstjänsten och gemenskapen som följer under resten av dagen är tänkt att vara extra besökarvänlig.

28 sep 2013