Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Ät mera grönt!

Det svenska Livsmedelsverket har i dagarna skickat ut nya kostråd på remiss inför en ändring under våren 2015. För första gången sätter man ett maxintag av kött (undantaget fågel och fisk) på 500 gr i veckan. Dessutom nästan fördubblar man det rekommenderade intaget av grönsaker och frukt till minst 500 gr varje dag.

De nya kostrekommendationerna motiverar man med både miljö- och hälsoskäl. Dessutom ger man också rekommendationer när det gäller motion - minst 30 minuters motion varje dag.

Adventister har sedan 1850-talet förespråkat en grönare livsstil, med en i huvudsak växtbaserad kost för hälsans skull. Att vetenskapen nu börjar komma ifatt, både på miljö- och medicinområdet, är glädjande. Adventister menar att hälsa består av mer än mat och motion. Läs mer om adventisternas syn på hälsa här!

Rainer Refsbäck

Läs mer om Livsmedelsverkets nya kostråd här: