Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Årets glömda och sista nyheter

Under 2017 har vi täckt in mycket av det som hänt i adventistsverige och adventistvärlden här på vår nyhetssektion, men långt ifrån allt. Här kommer en kort sammanfattning av nyheter vi inte hann med.

Januari

I östra och centrala Europa hade filmen Hacksaw Ridge om Desmond Doss, adventisten och vapenvägraren som tjänstgjorde i den amerikanska armén under andra världskriget, stor betydelse för adventisternas kontakt med samhället. Länderna har en levande krigshistoria och berättelser om de allierade soldaters hjältemod väcker allmänt intresse. Detta intresse blev ett sätt att nå allmänheten också med information om Adventkyrkan och om adventisternas tro och livsstil.

Februari

I Litauen fick adventistpastorer för första gången medieträning under två dagar. Förutom grundläggande lärdomar i hur bilder kan förhöja predikan och andra presentationer, handlade det om hur man skriver nyhetstexter och använder sociala medier i församlingens kontakter med medlemmar och allmänheten. Talar man om medieträning så ingår även krisberedskap och träning i hur man möter media i händelser av kris. Läs mer här:

Mars

I mars gjorde pensionerade pastor Evert Johansson rubriker i adventistmedievärlden. Då skulle han snart fylla 95 år och hade hösten 2016 slagit ytterligare ett personligt rekord i insamlingen till ADRA Framtidshopp (då Hjälpaktion), 150 000 kr. I denna insamling har Evert deltagit i över 80 år! Under 2017 har han satt ett högre personligt mål. Vi hoppas kunna berätta mer om det vid ett senare tillfälle.

 

April

Adventistsamfundet i Litauen firade 90 år av närvaro i landet. Av de baltiska länderna är Litauen det minst protestantiska där den romerska katolska kyrkan dominerar tillsammans med den rysk-ortodoxa kyrkan. Här finns 765 adventister i ett land med 2,8 miljoner invånare. I hela Baltikum finns över 6 000 adventister. Adventisterna i Lituauen har nyligen startat ett samarbete med Litauens hälsouniversitet som går ut på att utbilda allmänheten i livsstilshälsa och erbjuda kurser i helhetshälsa. Vid jubileet uppmärksammades adventisternas engagemang av t.ex. romerska katolska kyrkans ärkebiskop i Kaunas för deras humanitära biståndsarbete och familjevärderingar. 

Maj

Över 400 adventistledare från över 60 länder samlades i Budapest för att diskutera frågor som rör barn, kvinnor och familjer. För första gången slog de tre generalkonferensavdelningnarna för dessa frågor samman sina resurser för att fördjupa sig i de frågor som har sådan påverkan på våra barn, kvinnor och familjer. Transeuropeiska divisionen gladde sig över att få stå värdar för konferensen som reflekterar frågor som divisionen har lyft i sin strategiska plan. Konferensen hade besök av den världskände kristna statistikern och forskaren George Barna som i två presentationer lade fram fakta att fundera kring. En av dessa fakta är att endast 4 procent av ungdomar i 18–30 årsåldern har vad man kan kalla en ”biblisk världsbild”. Men han gav också hopp och många tips på vad kyrkan kan göra för att påverka positivt. Även Kiti Freier Randall, erfaren pediatrisk neuroutvecklingspsykolog och professor vid Loma Linda University hade varningar att utfärda om det som hotar familjers hälsa.

För att följa upp adventisternas häsloarbete i Litauen ... 

Juni

Vi har uppmärksammat dirigent Herbert Blomstedts 90-årsdag men bara kort nämnt att han fick motta den prestigefyllda utmärkelsen Brahmspriset 2017. 

Juli

Newbold College har under året upplevt många positiva höjdpunkter. Tidigare under året visade en utvärdering av utbildningen man erbjuder att man står i klass med övriga universitet och högskolor i Storbritannien. Sommarskolan i det engelska språket hade över hundra studenter, vilket är det högsta antalet på över tio år. I juli tog 23 studenter från 14 länder sin examen vid Newbold College.

   

Augusti

Skogsbränder i Grekland höll på att förinta Adventistsamfundets lägergård Kalamos. Lägret som pågick där fick evakuera till strandkanten när vinden vände och elden nådde fram till 300 meter från gården. Brandkåren lyckads stoppa en av eldfronterna där, men inte utan Guds ingripande. För även om eldens framfart kunde stoppas vid lägergården, så spred sig en annan eldfront vidare och förstörde andra fastigheter omkring lägergården.

September

Birgir Oskarsson är inte som alla andra. Medan andra skulle springa bort ifrån vulkanutbrott, springer Birgir i motsatt riktning till vulkanen för att få se med egna ögon de geologiska förändringarna. Birgir är forskare vid Islands naturhistoriska institut och vår divisions representant i Geoscience Research Institute (GRI). Han brinner för naturvetenskap och menar att vetenskap och tro går hand i hand.

Oktober

Divisionen har anställt tre nya medarbetare med uppgift att fungera som coacher för unionerna i frågor om lärjungaskap och ekonomi. Den engelska pastorn Simon Martin, gift med en norska och numera boende i Norge, har anställts som lärjungacoach för Skandinavien. Han har senaste åren arbetat med församlingsplantering i England. Pastor Nikolaus Satelmajer har fått motsvarande uppgift i Adriatiska och Sydöstra europeiska unionerna. Ekonomen Mark Tennyson, som hittills arbetat vid GC:s ekonomiavdelning har anställts som coach för unionernas ekonomiavdelningar i divisionen. 

Det händer så mycket i oktober, att vi också måste berätta om ADRA Europa som fram till för två år sedan egentligen bara bestod av landskontoren som var löst koordinerade av två divisionskontor. Men eftersom biståndet i Europa till stora delar koordineras via EU i Bryssel så beslutade man att skapa ADRA Europe med kontor i just Bryssel. Under oktober månad samlades ledare för de 29 aktiva ADRA-kontoren i Europa för att lägga planer och konsultera om vägen framåt för de 225 anställda och 11 000 volontärer som stöder utvecklingsprojekt i Europa och världen.

November

Den 5 november påbörjade LifeStyleTV byggnationen av en ny inspelningsstudio. I augusti 2018 hoppas man kunna inviga den 950 kvadratmeter stora byggnaden som kommer att ge tv-kanalen nya möjligheter för inspelning av program. Byggnaden kommer att kosta sju miljoner kronor. Ledare för de Skandinaviska unionerna och divisionen var inbjudna till byggstarten. LifeStyleTV är en privatägd tv-station som drivs av adventister sedan januari 2006 en bit utanför Malmö.

December

Årets sista nyhet blev ett sorgebud då divisionskontoret meddelade att divisionsledaren Raafat Kamals föräldrar hastigt gått bort i Beirut, Libanon. Fadern Adal, 79, avled i en hjärtinfarkt på morgonen Annandag jul efter vad som tycktes vara en lyckad hjärtoperation veckan innan. Hans hustru Najwa, 74, avled av en hjärtinfarkt när hon nåddes av dödsbudet. Raafats far Adal blev adventist 1968 då han fått in inbjudan till Hoppets Röst. Han arbetade under senare delen av livet i samfundets förlagsverksamhet.

Begravning hölls i Beirut den 29 december tillsammans med Raafat och hans systrar Hikmat och Nehmat och deras familjer. Våra böner och tankar finns hos familjen och på Jesus löften om uppståndelse och återkomst.

Läs fler nyheter som rör vår region av Adventistsamfundet på