Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Årets ADRA Hjälpaktionsmaterial är här!

Nu finns allt material på plats för att börja årets ADRA Hjälpaktionsinsamling. Beställningssedlar har skickats ut till församlingarnas Hjälpaktionsansvarig, så det är bara att kontakta dessa och beställa material.

En liten informell tävling på ADRA Sveriges Facebook-sida ledde fram till val av bild på Hjälpaktionsmaterialets framsidor.

Hjälpaktionsansvarig