Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Adventistsamfundet

Dela

Arbetsutskott och MinTac

Adventistsamfundets samfundsstyrelses arbetsutskott sammanträder liksom MinTac, en kommitté som ansvarar för frågor kring pastorskårens vidareutbildning och ordinationer.

24 okt 2012