Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Adventistsamfundet

Dela

Arbetsutskott och MinTac

Samfundsstyrelsens arbetsutskott och kommittén för pastorernas vidareutbildning (MinTac) möts i Stockholm.

9 feb 2012

Dessa råd finner du mer information om här:

Arbetsutskottet

MinTac