Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Anmäld till Skolinspektionen för skapelsetro

Adventisten Johannes Axelsson tror att Gud skapade världen samtidigt är han behörig NO-lärare på Hannaskolan, en kristen friskola i Umeå. På sin fritid skriver han newtonbloggen.wordpress.com om skapelsetro och vetenskap. Efter att två privatpersoner anmält skolan med anledning av Johannes blogg kräver nu Skolinspektionen att Hannaskolan ska redogöra för om det förekommer religiösa inslag i undervisningen.

Det är Västerbottens-Kuriren (där artikeln är den mest kommenterade), Västerbottens Folkblad och SVT.se:s lokalnyheter, Västerbottensnytt, som skriver om dessa anmälningar till Skolinspektionen. Slutsatsen man kan dra av mediernas rapportering är att anmälarna har tagit fasta på saker som Johannes Axelsson har skrivit på sin privata blogg och inte utgått ifrån faktiska förhållanden i undervisningen på Hannaskolan.

- Anmälarna utgår endast från vad jag skrivit på min blogg, säger Johannes till Missionären. Det kan omöjligt vara något annat eftersom jag faktiskt ännu inte hunnit undervisa om arbetsområdet evolutionsteori, än mindre tagit upp några argument för skapelsetro.

I en kommentar med anledning av anmälningarna skriver Johannes att han i sin planering av biologiämnet har fördjupningen i evolutionsämnet sist denna termin.

En av anmälarna citerar enligt medierna en mening i ett av Johannes blogginlägg:

"Som skapelsetroende kommer jag förstås inte att gå in i klassrummet med målet att mina elever ska börja tro att evolutionsteorin är sann".

Citatet är dock inte en fullständig mening och ryckt ur sitt sammanhang från ett blogginlägg där Johannes öppet diskuterar och problematiserar sin roll som NO-lärare samtidigt som han som skapelsetroende förnekar evolutionsteorins riktighet. Fortsättningen på meningen som citeras lyder:

"... – lika lite som den ateistiska religionsläraren har som mål att eleverna ska omvända sig till exempelvis buddism, hinduism, islam, judendom eller kristendom."

All undervisning i den svenska skolan ska enligt lag vara icke-konfessionell, det är också Johannes egen övertygelse och inställning i sin roll som lärare. Sveriges Riksdag kan inte besluta om vad som är sanning, men den kan besluta om vad som ska undervisas i den svenska skolan genom läroplanen.

- Eftersom jag utövar min lärarprofession i Sverige måste jag självklart rätta mig efter regelverket, skriver Johannes på sin blogg. Även om jag ansåg att evolutionsteorin inte borde läras ut alls skulle jag göra det ändå, eftersom det ingår i mitt uppdrag. Det är viktigt att jag håller mig till undervisning som är godkänd av staten.

- Eftersom jag följer läroplanen är jag inte det minsta orolig för vad skolinspektionen kommer att säga, skriver Johannes i sin kommentar. Det är inte som vissa påstår att det skulle vara förbjudet att prata om religion på en NO-lektion.

Att integrera olika ämnen i skolan uppmuntras i läroplanen. Det ingår också i NO-ämnet att ta upp aktuella samhällsfrågor och existentiella frågor. Att då berätta om skapelsetro räknas inte som ett konfessionellt inslag.

Nu vill Skolinspektionen att Hannaskolans huvudman, Umeå kristna skolförening, yttrar sig angående uppgifterna i anmälningarna senast den 10 april. Skolföreningen ska också närmare beskriva undervisningen i det aktuella ämnet och den aktuella läraren.

Rainer Refsbäck

Läs det Missionären skrev i mars om Johannes blogg här.