Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Ändrad religionslag erkänner Adventistsamfundet i Ungern

Beslutet avslutar månader av osäkerhet för landets minoritetsreligioner.

Den svåra resan för Sjundedags Adventistsamfundet i Ungern tog en ny vändning i veckan när landets lagstiftare röstade för att återge samfundets dess officiella status som trossamfund. Ungerns parlament ändrade landets kontroversiella kyrkolag från 27 februari genom att utöka listan över officiellt erkända trossamfund från 14 till totalt 32. Bland de andra trossamfunden som därmed också blev godkända finns Metodistkyrkan, Pingstkyrkan, den Koptiska ortodoxa kyrkan och Ungerska islamiska rådet.

Tamás Ócsai som leder Adventistsamfundet i Ungern sade att omröstningen avslutar månader av osäkerhet för både ledare och medlemmar i samfundet. Enligt kyrkolagen som först antogs i juli förra året fick 14 trossamfund behålla sin juridiska status medan cirka 300 religiösa minoritetsgrupper, inklusive Adventistsamfundet, "avregistrerades" och uppmanades att på nytt ansöka om status som trossamfund. Den ungerska regeringen har menat att lagen är en del av deras breda åtgärder för att styra upp landets kämpande ekonomi. Syftet har varit att hindra falska religiösa grupper från att kräva rättigheter och privilegier som bara gäller trossamfund.

"De senaste sex månaderna har varit en utmaning", sa pastor Ócsai bara några minuter efter det att parlamentet röstade om tillägget. "Men genom det hela har vi inte känt oss ensamma. Vi har känt ett enormt stöd från vår samfundsfamilj i världen som har bett tillsammans med oss om att Guds syfte ska segra."

Bertil Wiklander som leder Adventistsamfundets arbete i den transeuropeiska regionen (TED) välkomnade nyheten. Han sade att det nya beslutet låter samfundet i Ungern se framtiden an med förnyade föresatser och energi.

"Adventistsamfundet i Ungern har en lång tradition av samhällstjänst som utgår från Adventkyrkorna, ett utbildningsprogram och initiativ på välfärds- och hälsoområdet", sade han. "Vi är mycket glada över att den ungerska regeringen har erkänt detta rika arv och att vårt samfunds många fina verksamheter för allmänhetens bästa kan fortsätta."

Wiklander lovordade också samfundsledarna i Ungern för deras "balanserade, ihärdiga strategi för att hantera en komplicerad politisk och rättslig situation." 

"Idag förenar vi oss med våra bröder och systrar i Ungern i att tacka Gud för att han lett dem genom en oerhört svår tid", sade han.

Raafat Kamal TED:s talesman i religionsfrihetsfrågor kallar lagändringen "en oerhörd lättnad för alla dem som har arbetat outtröttligt för att detta skulle ske." Han konstaterade också att kyrkolagen har väckt stor internationell oro sedan den gick igenom förra året, vilket fick några analytiker att hävda att det religiösa landskapet i Ungern hade politiserats.

Som svar på kritiken har den ungerska regeringen betonat att även religiösa grupper utan status som trossamfund kan fortsätta att mötas, tillbe och evangelisera – rättigheter som är skyddade enligt Ungerns grundlag.

John Graz, Adventistsamfundets religionsfrihetstalesperson vid generalkonferensen sade adventister i Ungern och runt om i världen har anledning att tacka.

"Min förhoppning är att regeringen i Ungern kommer att fortsätta att ompröva det sätt som man behandlar religiösa minoriteter. Religionsfrihet är som bäst när en regering inte gör någon juridisk skillnad mellan religioner och ger sig samma skydd och privilegier åt alla."

Adventistsamfundet i Ungern erkändes första gången officiellt av regeringen år 1957 och har idag mer än 100 församlingar och 5 000 medlemmar. Adventistsamfundet har också ett teologiskt seminarium i Pécel, nära till Budapest, där 66 studenter studerar för närvarande.

Bettina Krause/ANN/TED/Rainer Refsbäck