Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Alla är ni genom tron Guds barn
Dela

Alla är ni genom tron Guds barn

Den senaste veckan har flera städer i världen fyllts av protesterande mot rasism sedan en svart man, George Floyd i Minnesota, USA, dödats av en polis genom kvävning på öppen gata. Med anledning av detta har Adventistsamfundet i Nordamerika och Adventistsamfundet globalt gått ut med flera uttalanden.

Den nordamerikanska regionen i Adventistsamfundets världsomspännande troendegemenskap gick den 29 maj ut med följande uttalande:

Sjundedags Adventistsamfundet i Nordamerika reagerar på de tragiska morden på Ahmaud Arbery i Georgien, Breonna Taylor i Kentucky, George Floyd i Minnesota och andra senare händelser som visar tydligt hur rasskillnaden förstör livskvaliteten för så många och själva stommen i vårt demokratiska samhälle. Som kristna fördömer vi sådana handlingar av hat och våld och kräver rättvisa för offren och deras familjer.

Väggar av separation som förstör de grundläggande rättigheterna till mänsklig värdighet, egenvärde och frihet har byggts upp. Dessa rättigheter är en förutsättning för att alla amerikaner ska leva och utvecklas i sina lokalsamhällen. Några av dem som har fått förtroendet att skydda alla samhällsmedborgare har brutit sitt högtidliga löfte att tjäna andra - särskilt de i nöd. Amerikaner borde aldrig behöva leva i rädsla för att gå ut på allmän plats för sin hudfärgs eller etnicitets skull. Vi kan och måste göra bättre.

Vi uppmanar alla våra samfundsmedlemmar att i bön överväga hur de samspelar med alla i sina samhällen. Vi ber dig att säga din mening om orättvisa och hat, precis som Jesus gjorde när han var på jorden. Vi kan göra en skillnad för dem som är marginaliserade och svikna av andra, och vi måste vara ett språkför för hatets och rasismens offer. Våra handlingar kan tala högre än ord. Vi kan leda genom hur vi behandlar andra och kräva att alla människor ska behandlas lika och rättvist. Som den kristna troendegemenskapen ​​i USA med största etniska mångfalden representerar våra röster nästan varje samhälle i detta land. Dessa måste höras när vi tjänar för att läka våra trasiga samhällen med Jesus kärlek och medkänsla.

Ledningen för Adventistsamfundets nordamerikanska region

I Adventistsamfundet i Sverige delar vi våra trossyskons uttalande i Nordamerika och ser med förfäran på de konsekvenser det får när vi gör skillnad på människor på grund av ursprung och hudfärg, inte bara i USA, utan i hela världen och i Sverige. Vi delar sorgen och rädslan.

Som adventister har vi ett uppdrag att förmedla Bibelns löften om frihet, helande och hopp i Jesus till alla människor, oavsett bakgrund eller hudfärg. Vi har "ett evigt evangelium att förkunna för dem som bor på jorden, för alla länder och stammar och språk och folk" (Upp. 14:6; NuBibeln). I Guds rike och i församlingen ska det inte råda någon skillnad mellan människor, oavsett om det handlar om kön, social ställning eller ursprung: "Alla är ni genom tron Guds barn i Kristus Jesus. Om ni är döpta in i Kristus har ni ju iklätt er Kristus. Därför är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus" (Gal. 3:26-28; NuBibeln). Dessa värderingar ska varje kristen bära med sig ut i samhället när vi möter människor oavsett bakgrund. Inte minst i tider när det råder spända relationer mellan olika grupper av människor.

Som alla kristna är vi människor, och som ett kristet trossamfund som består av människor, begår vi misstag och kan vara blinda för den rasism och ojämlika behandling som kan finnas närmast oss själva. För detta vill vi be om förlåtelse och be om Guds hjälp att rätta till.

Adventistsamfundets ledning