Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Missionären

Dela

Adventistsamfundet olagligt i Ungern

Det ungerska parlamentet röstade den 11 juli igenom en ny lag som kritiserats hårt internationellt för dess repressiva hållning mot samvetsfrihet och religionsfrihet. Lagen säger bl.a. att alla kyrkor och församlingar som inte räknas till de 14 ”godkända” trossamfunden, måste genomgå en invecklad process för att återfå sin juridiska status.

Adventistsamfundet hör till de 344 kristna kyrkor och andra trossamfund i Ungern som nu förlorar sin juridiska status och blir olagliga 1 januari 2012. Därmed försvåras samfundets existens och verksamhet betydligt i landet. Dock uppfyller Adventistsamfundet alla formella krav. Bland annat ska trossamfunden ha verkat i landet i mer än 100 år och ha fler än 1 000 medlemmar.

Adventistsamfundets ledare i Ungern, Ócsai Tamás, är besviken eftersom regeringsföreträdare tidigare lovat att samfundet inte skulle påverkas av lagen.

– Just nu försöker vi få en överblick över situationen tillsammans med medlemmarna, jurister och Adventistsamfundet i Europa och internationellt, säger Tamás, som menar att samfundet måste fatta beslut om hur man går vidare i september.

Redan i maj och juni hade kyrkoledare fått lagförslaget presenterat för sig, men lagtexten som blev godkänd i parlamentet skiljer sig dock på många punkter. Bl.a. måste varje samfunds ansökan om återregistrering godkännas av parlamentet med 2/3 majoritet.

– Ansökningsprocessen för att bli registrerad har nu blivit politiserad, säger Raafat Kamal som är ansvarig för religionsfrihet i samfundets nordeuropeiska region dit Ungern hör. Om ansökan blir godkänd eller inte beror helt på det politiska klimat som råder för tillfället och kan utsätta religiösa minoriteter för okontrollerad diskriminering.

– Denna lag står varken i harmoni med europeiska eller internationella religionsfrihetsfördrag, säger John Graz som ansvarar för religionsfrihetsfrågor vid generalkonferensen. Vi uppmanar Ungern att ompröva sitt beslut och skydda sina religiösa minoriteter.

Adventistsamfundet i Ungern består av ca 5 000 medlemmar i fler än 100 församlingar. 55 % av ungrarna ser sig som romerska katoliker.

ANN/Bettina Krause/Rainer Refsbäck