Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Nyheter

}
Dela

Adventistsamfundet och vaccinationer

Adventistsamfundet har internationellt gått ut med ett uttalande i fråga om vaccinationer och säger att man "uppmuntrar till ansvarsfull vaccination" och att det inte finns några trosskäl att avråda från deltagande i vaccinationsprogram.

Uttalandet i sin helhet lyder:

"Sjundedags Adventistsamfundet lägger stor vikt vid hälsa och välbefinnande. Adventisternas betoning på hälsa bygger på Bibelns uppenbarelse, Ellen Whites (en av samfundets grundare) inspirerade skrifter och referentgranskad vetenskaplig litteratur. Därför uppmuntrar vi till ansvarsfull vaccination och vi finner inga religiösa eller trosgrundade skäl att inte uppmuntra våra medlemmar att ansvarsfullt delta i skyddande och förebyggande vaccinationsprogram. Vi värdesätter befolkningens hälsa och säkerhet, vilket innefattar upprätthållandet av 'flockimmunitet'.

Som samfund är vi inte den enskilda medlemmens samvete. Vi erkänner individens eget val. Valet att inte låta sig vaccineras är inte och ska inte batraktas som en lära i Adventistsamfundet."