Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Adventistsamfundet i Ukraina lyfts ur Euroasiatiska divisionen
Dela

Adventistsamfundet i Ukraina lyfts ur Euroasiatiska divisionen

Generalkonferensstyrelsen beslutade 12 april att lyfta ut Adventistsamfundet i Ukraina från Euroasiatiska divisionen, den administrativa enhet i det världsvida Adventistsamfundet som har sitt huvudkontor i Ryssland.

Beslutet fattades med omedelbar verkan och gör att Adventistsamfundet i Ukraina tillfälligt kommer att höra direkt under Generalkonferensens (GC) administration till dess en mer långsiktig lösning hittas. Rysslands militära invation i Ukraina har lett till att alla ekonomiska och administrativa kontakter mellan länderna blivit omöjliga. Detta påverkar också Adventistsamfundet i Ukraina som är i stort behov av stöd för det omfattande arbete som medlemmar och anställda fortsätter att utföra. Ukraina med sina 43 307 adventister kommer nu att stöttas direkt från GC, som sedan tidigare har andra regioner direkt knutna till sig på grund av politisk oro, exempelvis Nordafrika och Mellanöstern och Kina. GC:s viceordförande Arthur Stele med rötter i regionen kommer att leda den kommitté som inrättas i GC för att stötta Adventistsamfundets arbete i Ukraina.

"Kyrkans struktur måste alltid tjäna kyrkans uppdrag", säger Stele. "Tyvärr lever vi inte i en perfekt värld. Den nuvarande tragiska situationen i Ukraina kräver helt enkelt en förändring av den operativa strukturen för att uppdraget ska kunna fullföljas. Vi har lyssnat noga på våra ledare i Ukraina samt på ledarna i divisionen och det har blivit uppenbart att en förändring var nödvändig", sade han. 

Mikhail F. Kaminskiy, ordförande för Euroasiatiska divisionen, stödde förslaget och förklarade: "Detta kommer också att bidra till att vi i framtiden kommer att ha ett mycket gott broderligt förhållande mellan Ukraina och resten av divisionen." Men divisionens framtid är oklar eftersom Ukrainas adventister utgjorde nästan hälften av alla medlemmar Euroasiatiska divisionen, som inkluderar Afghanistan och många länder som tidigare ingick i Sovjetunionen.

Den Euroasiatiska divisionen bildades 1990, året innan Sovjetunionen upplöstes, och omorganiserades 1994 och 2012. Med ett medlemsantal på 102 870 är den en av de minsta av de 13 regionerna som Adventistsamfundet i världen är uppdelat i. Mot bakgrund av beslutet påpekade GC ordförande Ted Wilson: "Vi måste se på framtiden för Euroasiatiska divisionen, som kommer att minska kraftigt." Detta kommer att leda till en översyn av den "större bilden" när det gäller samfundets indelning i regioner i Europa. I Europa finns ytterligare två divisioner, den Transeuropeiska (där Sverige ingår) med cirka 87 000 medlemmar och den Intereuropeiska med cirka 130 000 medlemmar. Alla tre divisionerna utgör mindre än 1,5 % av den globala adventistpopulationen. En eventuell europeisk omorganisation kommer att ske efter GC:s generalförsamling i början av juni i år.

"De traumatiska och tragiska händelser som nu äger rum i Ukraina har påverkat världen djupt", sade Ted Wilson. "Våra hjärtan är tyngda av sorg över det fruktansvärda våldet och förlusten av liv i Ukraina. Vi ber innerligt om att blodsutgjutelsen ska upphöra och att fred återigen ska komma till Ukraina och Ryssland, och vi är mycket tacksamma för det flöde av kristen kärlek och omsorg som så många adventister i Östeuropa och runt om i världen har gett uttryck för när det gäller denna tragedi med så många flyktingar som flyr sitt hemland."

"Be om Guds välsignelse och vägledning för denna viktiga region i Guds stora världsomspännande kyrka, särskilt under dessa mycket utmanande tider", uppmanar Ted Wilson.

Rainer Refsbäck/Adventist.news

Bilden: Adventistsamfundets unionskontor i Kiev.