Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Adventistsamfundet i Tjeckien får skadestånd

Adventistsamfundet i Tjeckien kommer att få € 1,147 miljoner euro per år under de kommande 30 åren, totalt € 34,3 miljoner enligt ett avtal som undertecknades i Prag av samfundsledare och premiärminister Petr Necas den 22 februari 2013.

Adventistpastorn Mikuláš Pavlik, som är den tjecko-slovakiska unionens missionsföreståndare, var en av flera företrädare för religiösa samfund som har undertecknat individuella avtal med Necas.

"Att underteckna uppgörelseavtalet innebär att den rättsliga processen är avslutad och vi har nu återställt den egendomsskada som begåtts av den kommunistiska regimen mot Adventistsamfundet", sa Pavlik.

Betalningarna är avsedda att kompensera samfundet för den egendom som beslagtogs av den tidigare kommunistregimen som tillträdde 1948. Regimen kollapsade i den berömda "sammetsrevolutionen" 1989.

Adventistsamfundet är ett av de 16 religiösa organisationer – inklusive judiska, protestantiska och katolska samfund – som delar den 2,36 miljarder Euro stora uppgörelse med regeringen.

Premiärminister Necas kallar, enligt rapporter i media, uppgörelsen "en rättvisehandling" som följer på den återbetalningsplan som godkänts av tjeckiska parlamentet 2012.

"Genom att underteckna dessa avtal, slutför vi de åtgärder vi tagit för att återställa den skada på egendom som kommunisterna orsakade", sa Necas vid ceremonin. "I början av nittiotalet såg vi som stat att det var det mest effektiva och rättvisa sättet att omvandla vår ekonomi. Kyrkan var utestängd från denna process, men idag har vi slutfört denna handling av rättvisa."

Necas, som också leder partiet Medborgardemokraterna, sade att överenskommelsen "lägger en ny, modern grund" för förbindelserna mellan stat och kyrka. Under kommuniststyret, till exempel, avlönades de katolska prästerna av staten, som höll en strikt kontroll över den kyrkliga verksamheten.

Adventistsamfundet motsatte sig statliga bidrag fram till 2008. Att acceptera statliga bidrag blev då en förutsättning för att man skulle få ersättning för de förluster av egendom som samfundet lidit. Men samfundet har bara tagit emot statliga pengar för övergripande syften, inte för löner.

Adventistledarna i Prag sade att samfundet förlorat egendom till ett värde av € 39,7 miljoner när den kommunistiska regimen konfiskerade den år 1952.

Tjeckien är den sista tidigare kommunistiska staten som nått en överenskommelse av detta slag med religiösa organisationer. Den socialdemokratiska oppositionen försökte bara timmar innan avtalen skrevs blockera uppgörelsen i ett domstolsföreläggande. Även om föreläggandet inte beviljades väntas den statliga författningsdomstolen fatta ett beslut rörande socialdemokraternas invändningar enligt rapporter i medierna.

Pastor J. P. Lorenz grundade den först adventistförsamlingen i Prag 1902. En unionskonferens bildades i regionen 1919 enligt uppslagsverket Seventh-day Adventist Encyclopedia.

Mark Kellner, Adventist Review och Tomás Kábrt