Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Adventistsamfundet har ny missionsföreståndare

Göran Hansen valdes till missionsföreståndare för Adventistsamfundet i Sverige under torsdagsförmiddagen.

När förslaget till missionsföreståndare lades fram av valberedningen under onsdagen, begärdes genast återremiss. Men valberedningen återkom till förhandlingarna på torsdagsförmiddagen med sitt förslag Göran Hansen och 109 delegater röstade för förslaget, 63 mot och 18 blankt.

-Jag känner en stor tacksamhet över förtroendet, sa Göran Hansen i sitt korta tacktal. Jag kommer att arbeta helhjärtat för att utveckla våra församlingar och få dem att växa.

Göran sa också att han har förståelse för situationen med att många känt tvekan för honom som kandidat till missionsföreståndare men hoppas att alla ska lära känna honom bättre under de månader och år som ligger framöver.

Göran Hansen, som kom till Sverige efter flera års arbete utomlands som bl.a. ADRA-ledare, har under nästan ett års tid varit assisterande pastor i Stockholms Adventkyrka med ansvar för ett evangelisationsprojekt. Han har i sin ungdom läst teologi på Newbold College och Ekebyholms seminarium. Göran kommer att ordineras till pastor under sabbatens högtidsgudstjänst.

Göran Hansen efterträder Bobby Sjölander som önskar andra uppgifter. Bobby blev senare under torsdagen vald till ledare för Evangelisationsavdelningen.

Daniel Hailemariam som under drygt halva perioden varit missionssekreterare fick förnyat förtroende med 174 röster för, 13 mot och 3 blanka.

Ronny Hermansson fick också förnyat förtroende som ekonomichef med 168 ja, 2 nej och 7 blanka.

Adventistsamfundets unionsmöte har pågått sedan tisdag kväll då pastor Derek Morris från USA inledde med en serie kvällsmöten som handlar om att vara en radikal lärjung till Jesus. Unionsmötets tema är "I Mästarens fotspår" och sammanfattar de mål för perioden som kommer.

Rainer Refsbäck

Tidningen Dagen skrev i går om adventisternas unionsmöte, här.