Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

}
Dela

Adventistsamfundet fördömer bokbål av Koranen

Adventistsamfundet är djupt bestört på grund av en kristen pastors plan att bränna exemplar av Koranen den 11 september.

I ett uttalande idag säger Adventistsamfundets världsledare, Ted Wilson, att den så kallade ”Bränna Koranen dagen” är helt i motsättning till tron att kristna bör förhålla sig till andra med ömsesidig respekt.


Terry Jones, pastor i församlingen Dove World Outreach Center i Florida, meddelade nyligen sin avsikt att bränna exemplar av Koranen på kyrkans tomt på 9-årsdagen av terrorattackerna den 11 september. Församlingen har sedan dess nekats tillstånd att tända en öppen eld, men Jones håller fast vid löftet om ett bokbål.


”Detta vållar oss stor bestörtning,” säger Wilson. ”Försök att avsiktligt inflammera spänningarna mellan troendegemenskaper är oansvarigt och mycket farligt.”


Alla avsiktligt respektlösa handlingar mot Koranen ses som anstötliga av muslimer som anser att Koranen är Guds ord och har stor respekt för den.


Bokbålet som redan nåtts av protester, internationell kritik och varningar från regeringar, kommer – om det genomförs – att orsaka betydande reaktioner från muslimer, varnar religionsfrihetsförespråkare för. Många har förutspått följder liknande dem som orsakades av de kontroversiella teckningarna föreställande Muhammed som publicerades av danska tidningar år 2006.


I ett klimat som alltmer ”präglas av en växande intolerans och fördomar”, försöker Adventistsamfundet att ”verka aktivt för ett slut på religiöst motiverat förtryck och våld”, sa Wilson.


”Kampen för samvetsfrihet är ett kännetecken för Adventistsamfundet, vilket samfundet anser vara en gudagiven och universell mänsklig rättighet för alla troende som lever i fred, oavsett vilken bekännelse man har”, sa han.


Du kan läsa Ted Wilsons fullständiga uttalande här (på engelska).


Elizabeth Lechleitner/ANN/Tidningen Missionären