Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Aktuellt

Dela

Adventistsamfundet byter adress!

I takt med att tiderna förändras, byter Adventistsamfundet adress. Men det är inte så dramatiskt som det låter.

Eftersom allt färre brev skickas har Postnord också skurit ner på sina tjänster. Bland annat har man lagt ner postkontor vilket för Adventistsamfundets del innebär att den välbekanta Box 536 flyttat allt längre bort från unionskontoret och öppettiderna minskat. Det är inte längre lika enkelt att komma åt posten. Speciellt inte när också vår personal i dessa nya tider efter pandemin oftare arbetar hemifrån.

Så nu tar vi det historiska klivet och byter postadress. Vi kommer att säga upp Box 536 inom kort, men redan nu går posten till vår nya fastighetsbox på Olof Palmes gata 25! Där har samfundets kontor funnits i hundra år*, så det är inte så dramatiskt som det låter. Du som vill skicka något med traditionell post behöver bara ändra rutin och skriva följande adress:

Sjundedags Adventistsamfundet
Olof Palmes gata 25, 2 tr
111 22 Stockholm

Bye, bye, Box 536, 101 30 Stockholm!

Rainer Refsbäck missionssekreterare

* Inte riktigt sant... konferenskontoret för Nordsvenska konferensen fanns på adressen sedan 1920-talet medan unionskontoret för Östnordiska unionen fanns i Stocksund. Åtminstone fram till 1950-talet. Eller kan det ha varit 1969 som kontoret för den nybildade Svenska unionen flyttade till Tunnelgatan 25, sedemera Olof Palmes gata 25? Den som har kännedom får gärna informera!