Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Adventisternas tro & lära uppdaterad

Nu har den svenska översättningen av de uppdaterade texterna i tro och lära publicerats. Vid Generalkonferensförsamlingen i San Antonio i juli 2015 genomfördes den första genomgripande uppdateringen sedan de från början 27 läropunkterna för första gången antogs 1980.