Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Missionären

Dela

Adventisternas läror lockar anhängare

I februari släppte Nordamerikanska kyrkornas råd sin årsbok för 2011 där det framkommer att Adventistsamfundet är det snabbast växande kristna samfundet i Nordamerika. Sedan 2008 har samfundet vuxit med 4.31 %, vilket väckt stor uppmärksamhet i USA. USA Today, en av USA:s största dagstidningar, skrev fredagen den 18 mars en artikel som vi refererar nedan.

Artikeln "Adventists' back-to-basics faith is fastest growing U.S. church" i USA Today lyfter fram att adventister vilar på sabbaten, håller sig till Gamla testamentets kostregler och tror att Jesus kan komma när som helst, vilket kan tyckas gammaldags. Men medan de flesta amerikanska kyrkorna förlorar medlemmar växer adventisterna. Adventistsamfundet växer till och med 75 % snabbare än mormonerna, som verkligen prioriterar medlemsvärvning, poängteras i artikelns inledning.

En expert på kristen mission vid Fuller Theological Seminary är förbryllad över adventisternas tillväxt: "Du har ett samfund som i grunden går tillbaka till grunderna och säger: 'Vad menade Gud med alla dessa regler och påbud och hur kan vi anpassa oss så att vi blir det Gud vill att vi ska vara?' Det är helt i motsats till vad som händer i amerikansk kultur. Så jag säger: 'Whoa! Det är intressant.' Men jag vet inte hur det kommer sig."

Men adventisterna själva är förvånade över att deras tillväxt inte är större. För utanför Nordamerika är tillväxten bland adventisterna mer än dubbelt så hög i vissa delar av världen.

Artikeln pekar på flera orsaker till tillväxten. En viktig faktor tycks vara att adventisterna utmärker sig på flera sätt, bl.a. med sin sabbatsvila och sin hälsosamma livsstil som fått stor uppmärksamhet det senaste åren i medierna. Adventister lever ca 10 år längre än medelamerikanen. Adventisternas utbildningsväsende med församlingsskolor och universitet över hela landet klassas som ett av de bästa i USA. För människor som prioriterar utbildning och hälsa är fördomarna mot adventisterna inget hinder.

Ett annat skäl som lyfts fram är att adventisterna sedan tidigt prioriterat ett globalt perspektiv i sin mission. Många invandrare i USA känner till adventisternas skolor och sjukhus från sina hemländer och är positivt inställda till adventismen när de försöker bygga upp ett nätverk i sitt nya hemland. En stor del av adventismens tillväxt i USA beror just på invandringen från Latinamerika.

Men adventisterna når också ut till den amerikanska majoriteten som annars är svåra att nå idag. En del av den starka tillväxten sker i områden där kyrkorna är få. Med hjälp av s.k. "cafékyrkor" får man kontakt med människor som annars inte skulle ha kommit till en kyrka. I en avslappnad miljö, där alla frågor kan ställas utan påtryckningar, byggs relationer som sedan också blir relationer med Kristus.

En nyligen omvänd kvinna berättar för USA Todays reporter att hon sökt sig till flera olika protestantiska kyrkor i flera år, men säger att hon "aldrig fått den information jag behövde för att förstå vad det innebär att vara en kristen" förrän hon tillsammans med sin man lärde känna adventismen genom en släkting.

"Min vuxna son ser en förändring i oss, han ser ett nytt lugn i oss, det finns hopp där det inte tidigare fanns hopp."

Rainer Refsbäck