Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Adventisterna om flyktingarna

Fram till för några veckor sedan hade Sverige en generös inställning till de som flyr krig och våld i Mellanöstern. Men så har något hänt på bara några veckor i den politiska diskussionen som vänt landets ledare och kanske även opinionen.

USA har tagit emot lång färre flyktingar från den pågående konflikten med IS och Syrien och har redan en betydligt striktare inställning till och kontroll av dessa flyktingar. Ändå har även där retoriken inför presidentvalet nästa år hårdnat mot flyktingar bland presidentkandidaterna som försöker vinna folkets förtroende. Genom adventisten Ben Carson, som hoppas bli republikanernas presidentkandidat, har adventisternas inställning i olika frågor blivit allmänt intressant. Det är bara en anledning till att Adventistsamfundets ledare i Nordamerika nu uttalar sig i frågan om flyktingarnas möjligheter att ta sig till USA för skydd. Vi återger här pastor Dan Jacksons debattartikel som publicerades på huffingtonpost.com den 9 december, och som rönt en del uppmärksamhet, för att visa var Adventistsamfundet står i flyktingfrågan.

Adventisterna svarar på kallelsen att ta hand om flyktingar

Att stänga dörren för flyktingar är inte ett alternativ.

Att ”välkomna” dem genom att stämpla dem med skam och misstänksamhet är oacceptabelt.

Att hetsa till rädsla grundat på fördomar är oansvarigt.

Som efterföljare till Jesus Kristus är vi tvungna att välkomna alla som söker en fristad.

I hela Bibeln instruerar Gud mänskligheten att välkomna främlingar och behandla dem som jämlikar – med kärlek, omsorg och respekt. I Matteus evangelium 25 höjer Jesus ribban och säger att vi bör behandla främlingar mycket bättre än oss själva. Vi ska behandla dem som vi skulle behandla Gud.

Som kristna tror vi att Gud uppmanar oss att agera inte bara i ord utan i handling. Vi ska ta hand om dessa minsta. Dessa som är de hungriga, törstiga, sjuka, fattiga, fångar och främlingar – flyktingar. Vi ska ha omsorg om dem utan villkor. Det finns helt enkelt inget annat alternativ.

Historiskt sett har USA välkomnat främlingar som söker ett bättre liv innanför dess gränser. Jag själv är en främling i ert land.

Jag har inte kommit för att söka skydd, utan för att leda Sjundedags Adventistsamfundet i Nordamerika, som är en del av den kristna kyrkofamiljen.

Vårt trossamfund är precis som detta land rikt på grund av sin mångfald. Enligt en färsk rapport från Pew Research Center, är sjundedagsadventisterna den mest mångfaldiga religiösa gruppen i USA när det gäller ras och etnicitet.

Sjundedags Adventistsamfundet svarar på och möter flyktingarnas behov. ADRA (Adventist Development and Relief Agency), som är samfundets hjälporganisation har bl.a. samlat ihop över 20 ton förnödenheter i Makedonien för syriska flyktingar. Här i USA har vårt samfund en etablerad verksamhet som hjälper flyktingar som söker ett bättre liv för sina familjer. Vårt verksamhetsteam för flyktingar står redo att hjälpa syriska och irakiska flyktingar.

Jag har sett flyktingars svåra situation med egna ögon. Under 2008 reste min hustru och jag till Nakuru, Kenya, som volontärer i ett flyktingläger för ca 16 000 av de nästan 600 000 internflyktingar som finns i landet på grund av det dödliga våldet som följde på omtvistade val. Vi gav hjälp till mödrar och deras nyfödda barn. Vi talade med många med liknande skräckhistorier och som berättade om sin desperata kamp för att överleva – människor som söker ett bättre liv.

Under mina fem år som en gäst i det här landet [USA] har jag blivit välkomnad av nästan varje amerikan jag har stött på. Trots att jag kommer från er granne i norr, Kanada. Jag sökte inte skydd eller flydde från någon instabil regering, som så många gör som flyr från Syrien för att söka ett bättre liv.

Vi vet alla att detta land byggdes av invandrare och har alltid svarat på uppmaningen att ta emot dem som söker skydd, säkerhet och ett bättre liv. Emma Lazurus beskriver bäst principen för amerikansk gästfrihet i sin dikt ”New Colossus”: Hennes ord är evigt satta i minnet på en plakett i sockeln på symbolen för frihet och välkomnande [Frihetsgudinnan]:

”Ge mig era trötta, era fattiga,
dina kurande massor som längtar efter att andas fritt,
den eländiga dräggen på din myllrande strand.
Sänd dessa, de hemlösa, stormplågade, till mig:
Jag lyfter min lampa bredvid den gyllene dörren.”

En del av ledarna i detta land vill stänga den gyllene dörren för flyktingar från Syrien och Irak som desperat försöker rädda sina familjers liv. Ledares och presidentkandidaters överhettade retorik sår rädslans sådd.

Vissa vill att skydd endast ska erbjudas kristna – och inte de som är främlingar. Andra säger att vi måste stänga dörren helt och hållet för dem från länder och religioner som de känner kan hysa eller alstrar terrorister.

Missförstå mig inte, Sjundedags Adventistsamfundet i Nordamerika fördömer entydigt extremisternas terrordåd som krävt oskyldiga människoliv i Paris, Beirut, Irak, Mali och andra platser runt om i världen. Vi sörjer med och ber för familjerna till alla offren för dessa meningslösa brott mot mänskligheten.

Att ta till våld i Guds eller Allahs namn är fel.

Men att förneka oskyldiga kvinnor, barn och män som flyr krig, svält och sjukdomar en tillflykt på grund av rädsla och fördomar är lika fel.

Det betyder inte att dörrarna lämnas vidöppna. Detta land har rätt att försvara sig mot radikala stridskämpar som vill föra terror innanför dess gränser. Och flyktingar från Syrien och Irak måste redan gå igenom en strikt process för att komma in i landet.

Så vad har förändrats?

Rädsla. Rädsla stänger den gyllene dörren.

De familjer som söker tillflykt från krigshärjade länder i Mellanöstern, vare sig de är kristna eller muslimer, är Guds barn skapade till hans avbild. De är våra bröder och systrar och vi måste ge dem en fristad utan diskriminering.

Denna nation, om den följer de principer som den grundades på, måste lyssna till uppmaningen att inte bara välkomna främlingar, men att älska dem, ta hand om dem och skydda dem.

Vi måste stoppa hatets och rädslans retorik.

Vi måste sluta dela upp oss mellan vem och hur vi tillber.

Som endast en främling i ert land, ber jag att ni inte stänger den gyllene dörren – dörren som erbjuder en fristad och möjligheten till ett nytt liv till främlingar i mycket större behov.

Daniel R. Jackson är ledare för Sjundedags Adventistsamfundets Nordamerikanska division.